Mirkaporada
19.04.07,10:07
Môžem si dať ako daňový výdavok počítač, ktorý budem mať doma a budem ho používať väčšinou na pracovné účely ?
Vopred ďakujem.
betka
19.04.07,10:10
Ak je do 30. tis. VOZD (aká časť sa používa na podnikanie), v členení materiál, vediete evidenčne, ak je viac odpisujete 1.OS (karta).
Použitie na súkromné účely je VNZD, ale v tomto prípade je ťažké určiť, aké percento sa využíva na súktomné a aké na podnikateľ. účely.
Tweety
19.04.07,10:12
Môžem si dať ako daňový výdavok počítač, ktorý budem mať doma a budem ho používať väčšinou na pracovné účely ?
Vopred ďakujem.
Podstatná pri posúdení, či ide o výdavok je OC PC. Hodnota nad 30000.- nie je výdavkom pri obstaraní, výdavkom sú až jeho odpisy.
Mirkaporada
19.04.07,11:34
Je to počítač do 30 000,- Sk. Ale jedná sa mi o to, že keď ho mám doma či si ho môžem dať ako daňový výdavok, keď ho používam hlavne na vedenie účtovníctva.
ZDENIELA
19.04.07,11:41
Toto jedine vyriešiť podobne ako pevnú linku doma využívanú aj na podnikateľské účely, percentuálnym vyjadrením, napr. 50% z kúpnej ceny do nákladov a 50% na osobnú spotrebu. Neviem ako sa k tomu postavia daňováci, ono vlastne skoro všetky náklady sú na našej obhajobe pred nimi. :cool:
Mirkaporada
22.04.07,10:16
Toto jedine vyriešiť podobne ako pevnú linku doma využívanú aj na podnikateľské účely, percentuálnym vyjadrením, napr. 50% z kúpnej ceny do nákladov a 50% na osobnú spotrebu. Neviem ako sa k tomu postavia daňováci, ono vlastne skoro všetky náklady sú na našej obhajobe pred nimi. :cool: A čo sa týka DPH tiež si mám odpočítať polovicu ?
betka
22.04.07,11:12
Podľa toho, akým percentom si rozdelíte využitie PC na súkromné účely a na podnikanie, tak takým istým percentom si rozdelíte nárok na odpočítanie DPH z podnikania, a na súkrommné účely si DPH neodpočítate.
Mirkaporada
22.04.07,17:31
Veľmi pekne ďakujem za odpovede.