Dan1
19.04.07,13:18
Chcela by som Vás požiadať o pomoc, nakoľko s DPH nepracujem. Firma však má byť plátca DPH. Máme takúto situáciu : Firma chce zrekonštruovať budovu, ktorú má v prenájme a jedná sa o investíciu cca 2mil.Sk. Má spísanú nájomnú zmluvu, že ju môže užívať, odpisovať, prenajímať -proste voľnú ruku od majiteľa. Jedná sa nám o toto : 1) keď bude firma plátca DPH a vykoná rekonštrukčné práce, tak pri nich si môže uplatniť odpočet DPH a teraz kedy ? ( hneď pri dodaní služby, alebo až po kolaudácii stavby ?)
2) Odpisuje budovu z hodnoty po rekonštrukcii : T.j. do majetku -užívania vo firme vošla budova s hodnotou 2mil.Sk + rekonštrukcia 2mil.Sk bez DPH = 4mil.Sk bude odpisovať 30 rokov. Je to správne ?
3) Čo sa stane ak po 6 rokoch prenajímateľ vypovie zmluvu, musí firma vrátiť štátu tú uplatnenú pomernú časť DPH z tej rekonštrukcie ?
Ďakujem za radu.
Vladimír Ozimý
19.04.07,13:25
DPH si uznávate dňom prijatia služby...to jest nečakáte do kolaudačného rozhodnutia...
budova sa z pohľadu dane z príjmov odpisuje 20 rokov
v prípade ak skončí nájom skôr tak prenajímateľ v prípade ak nezaplatí za rekonštrukciu tak mu to vstupuje ako nepeňažné plnenie a musí to zdaniť...
Dan1
19.04.07,13:30
Ďakujem za pomoc p.Ozimý. Čo v tom prípade vyradenia budovy, musí sa vrátiť DPH?
petovsan
19.04.07,13:36
Ďakujem za pomoc p.Ozimý. Čo v tom prípade vyradenia budovy, musí sa vrátiť DPH?
áno, v prípade, že sa odstúpi od nájmu budovy, ktorej rekonštrukciu odpisujete, musíte postupovať v zmysle § 54 ZDPH - úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku, nakoľko sa zmení účel jeho použitia
petovsan
19.04.07,13:42
Chcela by som Vás požiadať o pomoc, nakoľko s DPH nepracujem. Firma však má byť plátca DPH. Máme takúto situáciu : Firma chce zrekonštruovať budovu, ktorú má v prenájme a jedná sa o investíciu cca 2mil.Sk. Má spísanú nájomnú zmluvu, že ju môže užívať, odpisovať, prenajímať -proste voľnú ruku od majiteľa. Jedná sa nám o toto : 1) keď bude firma plátca DPH a vykoná rekonštrukčné práce, tak pri nich si môže uplatniť odpočet DPH a teraz kedy ? ( hneď pri dodaní služby, alebo až po kolaudácii stavby ?)
2) Odpisuje budovu z hodnoty po rekonštrukcii : T.j. do majetku -užívania vo firme vošla budova s hodnotou 2mil.Sk + rekonštrukcia 2mil.Sk bez DPH = 4mil.Sk bude odpisovať 30 rokov. Je to správne ?
3) Čo sa stane ak po 6 rokoch prenajímateľ vypovie zmluvu, musí firma vrátiť štátu tú uplatnenú pomernú časť DPH z tej rekonštrukcie ?
Ďakujem za radu.
asi dobre nechápem ten zvýraznený text (viď. vyššie): budovu máte v operatívnom prenájme, ak som dobre pochopila - a chcete ju ešte aj odpisovať???
Do OC prenajatej budovy v prípade jej rekonštrukcie sa bude zahŕňať iba cena rekonštrukcie a nie aj budovy, budova bude predsa v prenájme !!!
Dan1
19.04.07,13:49
No je to takto, my sme si prenajali budovu od vlastníka a chceme si uplatňovať na ňu odpisy, tak som uvažovala takým spôsobom, že keď si na ňu uplatňujem odpis, tak ju dám do majetku v tej hodnote 2milSk. Je to chyba ? Majiteľ si odpisy neuplatňuje.
betka
19.04.07,14:21
Chcela by som Vás požiadať o pomoc, nakoľko s DPH nepracujem. Firma však má byť plátca DPH. Máme takúto situáciu : Firma chce zrekonštruovať budovu, ktorú má v prenájme a jedná sa o investíciu cca 2mil.Sk. Má spísanú nájomnú zmluvu, že ju môže užívať, odpisovať, prenajímať -proste voľnú ruku od majiteľa. Jedná sa nám o toto : 1) keď bude firma plátca DPH a vykoná rekonštrukčné práce, tak pri . nich si môže uplatniť odpočet DPH a teraz kedy ? ( hneď pri dodaní služby, alebo až po kolaudácii stavby ?) Nárok na odpočítanie má platca DPH, keď jej príde FA od dodavateľa služby, t.j. dňom dodania. Kolaudácia nemá s tým nič spoločné.
2) Odpisuje budovu z hodnoty po rekonštrukcii : T.j. do majetku -užívania vo firme vošla budova s hodnotou 2mil.Sk + rekonštrukcia 2mil.Sk bez DPH = 4mil.Sk bude odpisovať 30 rokov. Je to správne ? V.4.0S sa odpisuje 20 rokov. Budovu mohol nájomca vlastniť 4 roky a kúpil budovu za 2.mil. Sk, takže sa nemôže odpisovať budova ako v prvom roku odpis. ale ako v 5.roku odpisovania. k ZC budovy pripočítate TZ, a to je pre Vás cena pre odpisovanie. Hovoríte, že prenajímateľ neuskutočňuje odpisy, t.j. budovu nemá v majetku. Vaša firma ako nájomca si chce uplatniť odpisy z budovy, máte to nejak zmluvne ošetrené, prejde na Vás vlastnícke právo?? Lebo to, že si zahrniete odpisy z budovy, z toho mi vyplývajú nejaké povinnosti. Neviem nejak sa mi to zdá ...... Vy si chcete uplatňovať náklady z niečoho, na čo ste vy neinvestovali .....ZDP par. 24 odsek 1 mi hovorí, kto môže odpisovať: vlastník nehnuteľnosti, tj. má k nemu vlastnícke právo,
- daňovník, kt. nemá vlastnícke právo k majetku, ak účtuje alebo vedie evidenciu podľa par.6/11:C- nehnut. veci obstaranej na základe zmluvy, pri kt. prejde vlastnícke právo povolením do vkladu do katastra - a toto sa Vás netýka, takže odpisy si uplatniť nemôžete
3) Čo sa stane ak po 6 rokoch prenajímateľ vypovie zmluvu, musí firma vrátiť štátu tú uplatnenú pomernú časť DPH z tej rekonštrukcie ?
Ďakujem za radu.Ak prenajímateľ vypovie zmluvu, ide o jeho nepeňažný príjem vo výške ZC vykonaného TZ nájomcom. A na Vás sa vzťahuje - úprava dane odpočítanej pri IM podľa Z oDPH

...............................
petovsan
19.04.07,14:27
No je to takto, my sme si prenajali budovu od vlastníka a chceme si uplatňovať na ňu odpisy, tak som uvažovala takým spôsobom, že keď si na ňu uplatňujem odpis, tak ju dám do majetku v tej hodnote 2milSk. Je to chyba ? Majiteľ si odpisy neuplatňuje.
Takže je dohodnuté, že nájom za budovu neplatíte žiadny, áno? V takomto prípade by sa mala na základe dohody s prenajímateľom zaradiť do Vášho majetku budova v zostatkovej cene (evidovanej u prenajímateľa k 31.12.2006 - za predpokladu, že do tohto času uplatňoval na budovu odpisy prenajímateľ), k nej pripočítať hodnotu rekonštrukcie do času jej kolaudácie a z takto zistenej obstar. ceny počítať odpisy. V prípade, že by prenajímateľ zmluvu o nájme budovy vypovedal, upravujete DPH z rekonštrukcie tak, ako som už spomínala.
Dan1
19.04.07,14:30
Ďakujem za radu Betka. Pri tej budove sme totiž zvažovali možnosť o ktorej sme sa dopočuli, že keby sme ako užívateľ - nie vlastník boli zapísaný na katastri, tak by sme mohli budovu odpisovať.
Dan1
19.04.07,14:32
Takže je dohodnuté, že nájom za budovu neplatíte žiadny, áno? V takomto prípade by sa mala na základe dohody s prenajímateľom zaradiť do Vášho majetku budova v zostatkovej cene (evidovanej u prenajímateľa k 31.12.2006 - za predpokladu, že do tohto času uplatňoval na budovu odpisy prenajímateľ), k nej pripočítať hodnotu rekonštrukcie do času jej kolaudácie a z takto zistenej obstar. ceny počítať odpisy. V prípade, že by prenajímateľ zmluvu o nájme budovy vypovedal, upravujete DPH z rekonštrukcie tak, ako som už spomínala.

Tak ďakujem.
betka
19.04.07,14:40
Ďakujem za radu Betka. Pri tej budove sme totiž zvažovali možnosť o ktorej sme sa dopočuli, že keby sme ako užívateľ - nie vlastník boli zapísaný na katastri, tak by sme mohli budovu odpisovať.

Tu ste možno mysleli, že by ste mohli odpisovať hmotný majetok pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia závazku prevodom práva na veriteľa, ak sa povodný vlastník písomne dohodne s veriteľom na výpožičke...
A spýtam sa: Zabezpečuje sa nejaký závazok?

Ešte som zabudla dodať v mojom príspevku, že TZ môžete odpisovať s ceny TZ, kt. pre Vás bude iný majetok, odpisuje sa 20 rokov...