paul
19.04.07,14:37
živnostník spísal dohodu o posktovaní služieb pre s.r.o. Otázka : s.r.o. nezabezpečila prácu pre živnost. v dobe platnosti zmluvy. Akým spôsobom môže živnostník fakturovať ušlú odmenu za dobu po ktorú nemôhol poskytovať svoje služby?
DušanČ
19.04.07,16:27
Všetko je vecou zmluvy. Preštuduj si riadne zmluvu a pokiaľ je v nej nejaké ustanovenie, podľa ktorého je s.r.o. povinná zabezpečovať takúto prácu a v negatívnom prípade sú určené sankcie, treba podľa toho postupovať.
paul
20.04.07,12:01
A ak to v zmluve nieje a odvoláva sa na obchodný zákonník?