Mirkaska
19.04.07,15:13
Ahojte,

chcela by som sa poradiť ohľadom DPH u správcu konkurznej podstaty. Máme prvý konkurz po tom, čo sa klient stal platiteľom DPH. A nie som si istá ako postupovať v súvislosti s odpočítaním DPH.

SKP bol ustanovený za predbežného správcu, ktorého úlohou je preverovať majetok firmy. Za týmto účelom vynakladá výdavky - faktúry za súčinnosti z bánk, poštovné, overovanie. Faktúry z bánka a overovačky sú s DPH, poštovné samozrejme nie.
Súd priznáva SKP za výkon predbežnej správy odmenu a náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s týmto konkurzom.
V prípade, že je SKP platiteľom DPH, musí z priznanej odmeny odviesť DPH, lebo odmena je vrátane DPH.
Čo s výdavkami, ktoré som uviedla vyššie? aký je ich charakter a tým i súvislosť s DPH? Nie sú to výdavky vynaložené na účet ani v mene klienta, vynakladá ich správca vo svojom mene a on ich aj platí (faktúry sú vystavované na SKP). Čiže na výstupe by mali byť súčasťou základu dane. z toho vyplýva, že na vstupe by som mohla DPH odpočítať.
Otázkou zostáva napr. poštovné, cestovné náhrady, ktoré by sa tiež mali na výstupe zdaniť? Neviem, či súd prizná náhrady za poštovné + DPH k tomu. Pravdepodobne nie, lebo ich DPH veľmi netrápi.
Alebo - nakoľko ide o náhrady (tak je to označené v Zákone o konkurze), sú tieto výdavky správcu mimo okruh DPH? to znamená ako kvázi prechodné položky?

Ďalšia otázka je - kto bude na faktúre uvedený ako odberateľ služby? Firma na ktorú bol vyhlásený konkurz?

Ďakujem za akúkoľvek odpoveď.
Mirkaska
20.04.07,11:05
posúvam........
Mirkaska
23.04.07,07:38
posúvam..... žeby to bola tak nezaujímavá téma?
Danila
23.04.07,08:41
posúvam..... žeby to bola tak nezaujímavá téma?Táto téma je viac nepopulárna, ako zaujímavá, ale priznám sa Ti, že celkom nerozumiem tomu, čo píšeš. Takže Ti odpoviem aspoň čiastočne. Ak SKP má výdavky na cestovnom, tak si jednoducho napíše cesťák, odovzdá pokladníčke / ak ju nemá tak sebe/ a vyplatí si ho. S DPH to nemá nič spoločné. Podobne je to aj s poštovným a podobnými výdavkami. On je štatutár firmy v konkurze, takže si to ešte aj poschvaľuje. Ak som Tvoju otázku pochopila zle, tak sa ospravedlňújem.
Mirkaska
23.04.07,12:10
Keď je správca konkurznej podstaty predbežným správcom (ešte pred vyhlásením konkurzu), nie je štatutár firmy. Jeho úlohou je preveriť z vlastných finančných prostriedkov, či je firma majetná, aký má majetok - vlastne to, či sa oplatí vyhlásiť konkurz. (Ak nie je majetok - zamietne sa návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.)
pri tejto činnosti vznikajú SKP výdavky, ktorých náhradu mu súd spolu s odmenou prizná.
čiže nejde tu o výdavky, ktoré má správca ako štatutár firmy v konkurze, kedy idú výdavky priamo do účtovníctva firmy v konkurze. Aj keď ani v tomto prípade nie je všetko vždy ideálne. vo väčšine prípadov SKP musí vynaložiť rôzne výdavky do času, kým sa dostane k nejakým finančným prostriedkom firmy v konkurze. to si potom uplatňuje ako pohľadávku voči konkurznej podstate.
Danila
23.04.07,19:13
Nedá mi neodpovedať Ti na Tvoj príspevok. V prvom rade upozorním na § 21 príslušného zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý prisudzuje predbežnému správcovi rovnaké oprávnenia, ako správcovi konkurzu. Následne o odmene a výdavkoch predbežného správcu pojednáva §-13 a § -21. Na účet súdu navrhovateľ zloží zálohu na odmenu a výdavky predbežného správcu. Výšku odmeny a výdavkov uznesením súd potvrdí do 5 dní od vyhlásenia konkurzu. Aj keď opatrenie Ministerstva vyplývajúce z §-204 - splnomocňovacie ustanovenia - k odmene a výdavkov som neštudovala, nevidím dôvod pre poskytnutie preddavku na výdavky/ ak teda peniaze vo firme sú /. Ostatné je len o mechanizme zúčtovania.
Mirkaska
24.04.07,07:06
nevidím dôvod pre poskytnutie preddavku na výdavky/ ak teda peniaze vo firme sú /. Ostatné je len o mechanizme zúčtovania.

Neporozumela som, ako mysliš poskytnutie preddavku - komu? správcovi? z peňazí firmy, na ktorú bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu?