bobo1
19.04.07,17:01
Prosím o radu. "Čerstvá" s.r.o. sa chce dobrovoľne registrovať za platiteľa DPH. Na Daňovom úrade chcú, aby preukázal ekonomickú činnosť. Sídlo s.r.o. je v mieste trvalého bydliska konateľa. Z daňového chcú nájomnú zmluvu na priestor prevádzkárne - prenajatý priestor ale s.r.o. ešte nemá. Vie prosím niekto poradiť, čo iné "uspokojí" daniarov? Konateľ sa mi vyjadril, že mu povedali, že keď im opakovane nepredloží čo požadujú, tak môže na registráciu zabudnúť.
Zoltán Kovács
19.04.07,17:18
Prosím o radu. "Čerstvá" s.r.o. sa chce dobrovoľne registrovať za platiteľa DPH. Na Daňovom úrade chcú, aby preukázal ekonomickú činnosť. Sídlo s.r.o. je v mieste trvalého bydliska konateľa. Z daňového chcú nájomnú zmluvu na priestor prevádzkárne - prenajatý priestor ale s.r.o. ešte nemá. Vie prosím niekto poradiť, čo iné "uspokojí" daniarov? Konateľ sa mi vyjadril, že mu povedali, že keď im opakovane nepredloží čo požadujú, tak môže na registráciu zabudnúť.

Skús sa ich spýtať na základe akého § sa takto vyjadrili. Ja som nemal problém novú (vlastnú) s.r.o. zaregistrovať za platiteľa dph, bez ekonomickej činnosti. A nájomné zmluvy na prevádzku, také ani nepýtali.
cloe
19.04.07,17:40
Kedysi to pýtali aj na našom DÚ, ale to už je tak 5 rokov. Spoločnosť musela ukázať aspoň zo dve faktúry, že už začala fungovať, ale naozaj neviem na základe čoho.
ekopo
19.04.07,17:49
Teraz som zaregistroval 2 s.r.o. bez ďalších zbytočných príloh, bola podaná len žiadosť o registráciu. Ale keď ináč nedajú (chcú byť dôležití) spíš zmluvu o budúcej zmluve na nájom. Ich argument nemá oporu v zákonoch.
betka
19.04.07,18:35
OD 1.2.2007 právnická osoba alebo fyzická osoba preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo, alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti .......- je potrebný súhlas prenajímateľa so zriadenim miesta podnikania na danej adrese...

Slúží to na ochranu prenajímateľa, pretože sa často stáva, že „niekto“ si zriadi sídlo v prenajatom majetku, pričom majiteľ ani nevie, že „daný subjekt“ nájomca tu podniká, pričom si prenajal priestory na iný účel....., resp. tu majú miesto podnikania viaceré spoločnosti, proste dochádza k podvodom........

Na základe tejto novely chcú i daňové úrady NZ s vyjadreným súhlasom prenajímateľa, aby nedochádzalo k nejakým nekalým registráciám...
Monikov
19.04.07,19:03
Tak presne takýto prípad mala jedna "sro" so zahraničnou účasťou ktorá vznikla v dobe, keď bolo potrebné na registráciu preukázať obrat. Firma nevedela preukázať žiadny obrat, pretože bez nároku na odpočet od nej nikto nekúpil tovar - kúpili od platiteľa. Konateľ sa naštval a napísal na ministerstvo. Nariadili firmu zaregistrovať bez zbytočných prieťahov.
bobo1
19.04.07,19:26
Ďakujem za reakcie. To že od 1.2.2007 je potrebné preukazovať sídlo je v poriadku, ale konateľ má byt v osobnom vlastníctve s manželkou, nie sú tam v nejakom nájme, tak mi to pripadá ako "divná nadpráca" daňového úradu. Zrejme to vyriešim zmluvou o budúcej zmluve ako mi bolo poradené.