sztracena
20.04.07,08:37
SZČO podnikajúca v autodoprave pri preprave tovaru havaroval a poškodil sa tovar. Obdržal fa z Čiech na poškodený tovar z.c. + DPH v CZK. Musí sa vykonať samozdanenie? V podstate musel zaplatiť DPH už raz v celkovej sume. Prosím o radu. Súrne.
accad
20.04.07,08:50
Je SZČO-dopravca registrovaný ako platiteľ DPH v SR?
Ak áno, žiadať opravu faktúry (na základe predloženého dokladu o registrácii SZČO pre DPH v SR) od platiteľa DPH registrovaného v ČR. Česká firma je povinná vystaviť na základe dodanch údajov faktúru bez českej DPH.
Až faktúru bez DPH "samozdaniť".
sztracena
20.04.07,09:04
Je registrovaný ako platca DPH. Čiže samozdaniť sa má iba základná cena - chápem to dobre? A čo v prípade ak niečo nakupuje na pokladničný blok-napríklad dobije si telefón.
Jana Acsová
20.04.07,09:09
Jana Acsová
20.04.07,09:11
SZČO podnikajúca v autodoprave pri preprave tovaru havaroval a poškodil sa tovar. Obdržal fa z Čiech na poškodený tovar z.c. + DPH v CZK...Český obchodný partner mal fakturovať škodu ... škoda nie je dodaním služby ani dodaním tovaru a preto nie je predmetom dane z pridanej hodnoty bez ohľadu na to, či sa fakturuje v tuzemsku alebo medzi členskými štátmi EÚ.
Jana Acsová
20.04.07,09:13
A upozorňujem že zlezaradil .

Téma je priamo spojená s problematikou DPH a jednoduchého účtovníctva sa netýka.