E.L.A
20.04.07,09:12
Prosím o radu. Ako zaúčtovať nákup softwéru v hodnote 22 000,--?

obstaranie 22 000,-- 041 / 321
DPH xxx,-- 343 / 321
zaradenie 22 000,-- ? / 041


alebo môžem to dať priamo do nákladov, lebo podľa mňa to nemusím odpisovať?
obstaranie 22 000,-- 518/321
DPH xxx,-- 343/321

Ja si osobne myslím, že dať to priamo na nákladov.
Tweety
20.04.07,09:14
Prosím o radu. Ako zaúčtovať nákup softwéru v hodnote 22 000,--?

obstaranie 22 000,-- 041 / 321
DPH xxx,-- 343 / 321
zaradenie 22 000,-- ? / 041

alebo môžem to dať priamo do nákladov?
obstaranie 22 000,-- 518/321
DPH xxx,-- 343/321
Priamo do nákladov na 518AE, sú to služby.
renatka.zem
20.04.07,09:14
môžeš priamo do nákladov na 518, mám to potvrdené auditorom
E.L.A
20.04.07,09:17
Renatka a Tweety ďakujem aj som si myslela, ale potrebovala som si to dať potvrdiť.