iv01
20.04.07,11:28
živnostník má požičaný automobil (od dobrej duše), asi 5x do mesiaca ho použije na podnikanie, túto cestu fakturuje odberateľovi. chce si dať aspoň benzín do daňových nákladov. musí platiť cestnú daň? prosím poraďte :mee: som zúfalá
Zoltán Kovács
20.04.07,11:32
živnostník má požičaný automobil (od dobrej duše), asi 5x do mesiaca ho použije na podnikanie, túto cestu fakturuje odberateľovi. chce si dať aspoň benzín do daňových nákladov. musí platiť cestnú daň? prosím poraďte :mee: som zúfalá

Musí viesť knihu jázd, v prvom rade. Mal by mať aspoň zmluvu o zapožičaní auta, inak nemá možnosť si uplatniť náklady na auto (nevie preukázať oprávnenosť). Zaplatenie dane z motorových vozidiel nie je podmienkou uplatnenia nákladov na auto. Avšak pri daňovej kontrole samozrejme mu to dorubia aj so sankciami. 1. bude musieť doplatiť daň. 2.zaplatí 2000,- Sk za nepodanie daňového priznania k dani z mot.voz. 3. zaplatí sankčný úrok za omeškanú platbu.
rastom
23.04.07,11:54
Ale môže niekoho, kto auto má, zamestnať na odvoz tovaru, resp. materialu.
Tomu niekomu zaplatí mzdu (samozrejme dovedie daň)
a zaplatí mu aj cestovné náhrady... t.j. 6,20+benzín za 1 km jazdy.
Ten Niekto nemusí mať zaplatenú daň z motor. vozidiel.

Mám namysli dohodu o vykonaní práce...
resp. ak je to dlhodobejšie, tak klasickú zmluvu.