ebru
20.04.07,14:45
Niekto tu citoval ZoDP že pri príležitostnom príjme sa uplatňuje zníženie o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie.
Pri výdavkoch nie je uvedené "daňové".
Je možné aby si niekto kto príležitostne spracoval účtovnú závierku za odmenu 50.000,- Sk preukázal v DP výdavok za počítač na ktorom ju spracoval v hodnote 50.000,- Sk ?
Vopred ďakujem .
Monika Kováčová
20.04.07,14:56
§ 8 Zákona o dani z príjmu, t.j. Ostatné príjmy

(9) Ak daňovník pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva [odsek 1 písm. a)] neuplatní výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu, môže uplatniť výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov.

Ak bude daňovník pri spracovaní účtovníctva (príležitostne dostal odmenu 50.000,- Sk) uplatňovať preukázateľné výdavky (t.j. počítač), postupuje podľa par. 17,19, 22

Počítač za 50.000,- je majetok, ktorý sa odpisuje 4 roky.
Muška
20.04.07,15:16
Súhlasím s Monikou a ešte dopĺňam, že môže využiť aj toto oslobodenie:
§ 9 zákona o Dani z príjmu
h) podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak nejde o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období päťnásobok sumy životného minima
39a) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len „platné životné minimum“); ak takto vymedzené príjmy presiahnu päťnásobok sumy platného životnéhominima, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom,
Johanka
20.04.07,15:37
- 25 % výdavky môže uplatniť iba z príležitostnej ph výroby, lesného a vodného hospodárstva, čo spracovanie účt.závierky nie je ...,
- uplatnené preukázateľné výdavky musia súvisieť iba s konkrétnym príležitostným príjmom a musí ísť o výdavok na dosiahnutie príjmu, čo dokázať pri nákupe počítača asi nebude jednoduché, mne sa to zdá nemožné,
- odpisy sa uplatňujú iba na majetok , o ktorom sa účtuje v zmysle Zákona o účtovníctve alebo je evidovaný podľa § 6 ods.11 .....toto tiež nie je splnené .


Uplatnila by som oslobodenie podľa § 9 ods.1 písm.h, ktoré uvádza Muška.
Marianna01
20.04.07,16:22
súhlasím a podotýkam, že príjmy z §8 nevstupujú ani do VZ na ZP, takže sa z toho neplatia ani odvody a nevstupuje to ani do RZZP. Niekedy je to možno väčšia výhoda, lebo sa viac ušetrí na ZP a odvodoch ako na dani.