IVEB
20.04.07,16:33
Ak si kúpim ako SZČO antivírový program s update na 1 rok a potom každý rok platím len za update / platí to aj napr. pre účtovný program/ , v PD ho zaradaním do prevádzkovej réžie , ale potrebujem ho evidovať aj niekde na karte? Myslím tým či ho mám evidovať ako dlhodobý neinvestičný majetok alebo krátkodobý neinvestičný majetok ? Všetky sumy sú do 30 000 Sk . Taktiež mám počítač do ktorého doplním nejaké súčasti - zmodernizujem ho , všetko do 30 000 Sk, tiež čo to je DNM alebo KNM?
betka
21.04.07,13:37
Skúsim odpovedať...
Nehnotný majetok - ..počítačové programy a .... Ak je OC vyššia ako 50 tis. Sk, odpisujem ho.
Ak je nižšia môžem účtovať ako VOZD. Vo vašom prípade by som viedla program evidenčne, a účtovala ako VOZD. V budúcom roku budete platiť za update-, t.j. keď bude program evidenčne, môžete túto údržbu programu akko VOZD (prev.réžia), prira´diť k tomuto programu

K počítaču: Ak urobíte TZ ako modernizáciu, a je do 30 tis. Sk, môžete zaúčtovať ako VOZD.
DNM-drobný nehmotný majetok
KNM-krátkodobý nehmotný majetok
Monika Kováčová
21.04.07,14:07
Ak si kúpim ako SZČO antivírový program s update na 1 rok a potom každý rok platím len za update / platí to aj napr. pre účtovný program/ , v PD ho zaradaním do prevádzkovej réžie , ale potrebujem ho evidovať aj niekde na karte? Myslím tým či ho mám evidovať ako dlhodobý neinvestičný majetok alebo krátkodobý neinvestičný majetok ? Všetky sumy sú do 30 000 Sk .

Svojim sposobom nemáš zakupený software v pravom slova zmysle, ale len licenciu na používanie programu povedzme na jeden rok. Túto licenciu si obnovuješ. Takže určite neúčtuješ o majetku, vobec nie o dlhodobom nehmotnom majetku - nestojí viac ako 50.000,- a ide teda o prevádzkovú réžiu, možeš si ju analyticky rozčleniť na PR- softvér a jeho upgrade. :)
IVEB
21.04.07,15:22
Takže , aby som to zhrnula. Ak kúpim softwérový program / napr. NOD, ALFA a pod/ nie je potrebné ich viesť na žiadnej karte teda neuvádzať ich ako majetok , stačí len viesť v nejakej evidencii, aby bol prehľad. Snáď to chápem dobre.

Ak k počítaču , ktorý už mám doplním súčasti do 30 000 tis. Sk účtujem v tomto prípade o majetku , ale nepochopila som či to mám evidovať ako DNM alebo KNM ?

V obidvoch prípadoch účtujem v PD ako VOZD -prevádzková réžia.
betka
21.04.07,19:20
Evidujete ako drobny majetok, proste evidencne, aby ste si mohli uplatniť v buducnosti výdavky, kt. súvisia s nim. Nepojde Vám ani do výkazu o MaZ.
IVEB
22.04.07,08:55
BETKA , nerozumiem viesť evidenčne , aby som si mohla v budúcnosti uplatniť výdavky , veď neprekračujú hranicu odpisu . Dávam to priamo do nákladov ako VOZD.
betka
22.04.07,11:33
Počítačprogram-účtujeme ako DNM, bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv. Program vytvorený vlastnou činnosťou sa účtuje ako DNM vždy, bez ohľadu na to, či bol alebo nebol vytvorený za účelom obchodovania alebo na vlastné použitie. Kritérium je splnenie limitu Vc nad 50 tis. Sk a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok.
DNM, kt. ocenenie sa rovná sume 50 tis. alebo menej a doba použ. je dlhšia ako jeden rok, Postupy umožnia Uj sa rozhodnúť, či:
1.zaradí majetok do DNM a bude o ňom účtovať ako DNM (VNZD, vytvorí kartu M, ako VOZD sa dostane cez odpisy)
2. alebo bude o ńom účtovať ako VOZD.
IVEB
22.04.07,13:02
Nedám pokoja , takže ak je to do 50 tis. a účtujem to ako VOZD nie je k tomu potrebné vytvoriť žiadnu kartu. Tak je ?