marknor
20.04.07,20:41
FO ako občan prenajímal v r. 05 a 06 svoju budovu s.r.o. . FO v r. 07 budovu predal s.r.o. . Neuplynulo ešte 5 r. od prvej kolaudácie. S.r.o. nie je registrovaná pre DPH (neštátne zdravot. zariadenie). Má FO povinnosť odviesť DPH z predaja? Ďakujem
jamis
20.04.07,20:44
Ak nie je FO registrovaná ako plátca dph, nemá povinnosť odvádzať dph
z čohokoľvek, čo predá.

Ak sa mýlim opravte ma.
marknor
20.04.07,21:08
Dal by sa upresniť § ? Stále mám dilemu nad § 38
jamis
20.04.07,21:25
Ešte raz...Ak FO nie je registrovaná ako plátca dph, nevzťahuje sa na ňu zákon o dani z pridanej hodnoty a teda ani žiadny § z tohoto zákona.
marknor
20.04.07,21:52
Dobre, ďakujem. Ešte sa ale opýtam, príjmy z prenájmu nehnuteľnosti neznamenajú zaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku?
jamis
20.04.07,21:57
A ja sa ešte opýtam. Je tá FO SZČO ?
marknor
20.04.07,21:59
Nie, je občan
jamis
20.04.07,22:13
Tak potom sa nič nedeje. Nelám si už s tým hlavu. Ako obyčajný občan nemôže mať predsa nič v obchodnom majetku a neodvádza dph z prenájmu a ani z predaja nehnuteľnosti.
marknor
20.04.07,22:17
OK, vďaka za odpoveď
betka
21.04.07,12:23
Tak potom sa nič nedeje. Nelám si už s tým hlavu. Ako obyčajný občan nemôže mať predsa nič v obchodnom majetku a neodvádza dph z prenájmu a ani z predaja nehnuteľnosti.


Dobre, ďakujem. Ešte sa ale opýtam, príjmy z prenájmu nehnuteľnosti neznamenajú zaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku?

Obyčajný občan prenajíma nehnuteľnosť, podľa par.6/3 a tu sa rozhoduje či:
1. bude uplatňovať paušlne výdavky 40% (odsek 10)
2. alebo bude uplatňovať preukázateľne vynaložené daňové výdavky, pričom vedie videnciu o príjmoch a výdavkoch v časovom slede, hmotnom M, nehmotnom M, kt. možno odpisovať...
Takže ak si pri prenájme uplatňujete skutočné výdavky, musíte mať zaradenú nehnuteľnosť v majetku, a pri príjme z predaja nehnuteľností sa na Vás bude vzťahovať oslobodenie až po uplynutí 5 rokov od vyradenia z majetku.
Johanka
21.04.07,12:29
Tak potom sa nič nedeje. Nelám si už s tým hlavu. Ako obyčajný občan nemôže mať predsa nič v obchodnom majetku a neodvádza dph z prenájmu a ani z predaja nehnuteľnosti.
Síce mimo základnej otázky, ale musím ...:)
Zákon o DPH nie je iba pre registrovaných platiteľov DPH, ale pre všetky zdaniteľné osoby.
Aj občan s príjmami s prenájmu nehnuteľnosti môže mať zaradenú nehnuteľnosť v obchodnom majetku a to tým, že si na túto nehnuteľnosť uplatňuje odpisy.
marknor
21.04.07,14:04
Jasné, rozumiem.

Ja som za s.r.o. Predaj ešte nie je dotiahnutý (úver, ďalšie zdroje financovania, splátky...) a FO má nejasnosti okolo DPH a tohto predaja. Takže je dôležité, ako vlastne FO účtoval ten prenájom v r. 05 a 06, či si do výdavkov dával paušál, či odpisy. Iné skutočné výdavky s budovou nemal, tie všetky znášala s.r.o. Odpisy boli určite väčšie ako paušál.