natkov
20.04.07,21:29
Podnikám od 4/2006 a som platcom DPH. Za 12 po sebe idúcich mesiacov som nepresiahla 1500000skk. Chcem ukončiť DPH ku 30.4.2007.
- Prosím aké povinnosti ma čakajú?
- Robím DPH za 4/2007 alebo 4-6/2007?
- Podnikám v obchode potravín (malý potravinový obchod)- ako sa urobí inventarizácia zásob (nákupné ceny alebo predajné), aké tlačivá pri ukončení DPH potrebujem a pod.......:cool:
Paula
21.04.07,07:13
Podnikám od 4/2006 a som platcom DPH. Za 12 po sebe idúcich mesiacov som nepresiahla 1500000skk. Chcem ukončiť DPH ku 30.4.2007.
- Prosím aké povinnosti ma čakajú?
- Robím DPH za 4/2007 alebo 4-6/2007?
- Podnikám v obchode potravín (malý potravinový obchod)- ako sa urobí inventarizácia zásob (nákupné ceny alebo predajné), aké tlačivá pri ukončení DPH potrebujem a pod.......:cool:


Zrušenie registrácie
§ 81

(4) Daňový úrad zruší registráciu pre daň

a) na základe žiadosti platiteľa podľa odsekov 1 až 3, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie,
b) ak nie sú dôvody na registráciu.

(5) Daňový úrad pri zrušení registrácie pre daň určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie. Skončením posledného zdaňovacieho obdobia platiteľ prestáva byť platiteľom a zaniká platnosť jeho osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň. Platiteľ je povinný do desiatich dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii.

(6) V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane (§ 10 ods. 1) a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná. Daň sa vypočíta zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa osobitného predpisu30) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a z ceny zásob zistenej podľa osobitného predpisu31) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia. Platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri výpočte odvodu dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou.
.
.
..........pri inventarizácii vychádzaš z nákupnej ceny zásob
feap1
22.04.07,10:21
Je mi jasné, že zo zásob, ktoré mám na sklade, pri zrušení registrácie odvediem daň na výstupe (správne?).
Ak som napríklad v poslednom zdaňovacom období kúpil nejaký spotrebný materiál (toner do tlačiarne) a odpočítal som si DPH (na vstupe), nemusím odviesť daň na výstupe pri zrušení registrácie za tento toner? (keďže šiel priamo do spotreby?)

Ďakujem
Zoltán Kovács
22.04.07,10:26
Je mi jasné, že zo zásob, ktoré mám na sklade, pri zrušení registrácie odvediem daň na výstupe (správne?).
Ak som napríklad v poslednom zdaňovacom období kúpil nejaký spotrebný materiál (toner do tlačiarne) a odpočítal som si DPH (na vstupe), nemusím odviesť daň na výstupe pri zrušení registrácie za tento toner? (keďže šiel priamo do spotreby?)

Ďakujem

Nie zo spotrebovaných nákupov neodvádzaš dph pri zrušení registrácie. Povinnosť vrátiť dph je iba zo zásob "na sklade" a dlhodobého majetku zo zostatkovej ceny.
Gong
24.04.07,09:30
Ahoj prosím o radu, sme AK, účtujeme v JU a sme platcami DPH od 1.12.2005. Keby sme chceli ukončiť reg.DPH, musíme od 1.12.2005 sledovať či sme dosiahli príjem 1500000Sk po 12 po sebe idúcich mesiacov? Nerozumiem tým 12 po sebe idúcich mesiacov, to znamená nepretržite? alebo skončí rok a odznova sa ráta. Alebo keď dosiahnem 1500000 zaregistrujem sa a potom sa to ráta odznova? Prosím vysvetlili by ste mi to tak ľudovo.
Ďakujem
Vladimír Ozimý
24.04.07,09:49
presne tak nepretržite to jest od novembra po november a tak..nie v rámci roka...
Gong
24.04.07,11:34
Ďakujem za opoveď, to znamená, že keď ja si budem teraz od toho 12/05 kontrolovať 12 po sebe idúcich mesiacov do 12/06 či som dosiahla hranicu 1500000Sk, a potom zase od 12/06 do 12/07, a keď zistím že som nedosiahla hranicu 1500000Sk mozem ukončiť registráciu DPH? Správne som to pochopila? Som dosť z toho na nervy, možno je to úplne jednoduché len vás prosím o správne nasmerovanie. Ďakujem pekne!
Vladimír Ozimý
24.04.07,11:36
no pozrite takto...od 12 /05 do 12/06, 01/06 do 01/07, rozumiete nejde o to že vám sa skončí niekde dvanásť mesiacov a začínate od znova...vy od 12/05 do 12/06 ste nemuseli prekročiť 1,5 mil ale od 01/06 do 01/07 už ste mohli a mali ste sa registrovať do 20 februára rozumiete?
Gong
24.04.07,11:48
Čiže to znamená, že je to nepretržité, čiže my keď sme zaregistrovaní od 1.12.2005, tak ja musím od tejto registrácie sledovať, kedy možem ukončiť DPH, t.j. či po sebe 12 iducich mesiacoch dosiahnem hranicu mil. 1,5 ak nie tak rátam dalej, ale potom odkial ratam, pokracujem tam kde som skoncila. Pri tomto systéme sa oplatí ukončiť registráciu. Mohol by ste mi to prosím vysvetliť na nejakom priklade?
DAkujem, asi som sprostá.
Vladimír Ozimý
24.04.07,11:57
nie nie ste len ste unavena :)....takž

obrat

12/05 - 100 tis.
01/06 - 100 tis.
02/06 - 100 tis.
03/06 - 100 tis.
04/06 - 100 tis.
05/06 - 100 tis.
06/09 - 100 tis.
07/06 - 100 tis.
08/06 - 100 tis.
09/06 - 100 tis.
10/06 - 100 tis.
11/06 - 100 tis.
12/06 - 100 tis.
01/07 - 501 tis.
02/07 - 300 tis.
03/07 - 200 tis.

zaklad je uvedomiť si že vy môžete prekročiť 1,5 mil aj za mesiac hej ale tak vychádzajme z tohoto príkladu...takže pri kumulatívnom súčte zistíte že do 11/06 vrátane (t.j. 12 mesiacov) máte obrat 1,2 mil. nasledujúci mesiac za dvanásť mesiacov máte takisto 1,2 mil za dvanásť posebe idúcich mesiacov ale od 2/06 do 1/07 vrátane máte 1,601 mil obrat to jest vám vzniká do 20 dňa nasledujúceho mesiaca registrovať sa za platiteľa dph to je do 20 februára a stávate sa platiteľom k dátumu určenom správcom dane. no ak ste sa stali platiteľom dph dobrovoľne a obrat ste neprekročili ani z iných dôvodov nie ste povinný sa registrovať tak potom môžete požiadať o zrušenie registrácie
Gong
24.04.07,12:09
Veľmi pekne Vám Ďakujem za váš čas. Trvalo to ale konečne som to pochopila! DAKUJEM!
natkov
25.07.07,10:37
Ďakujem všetkým za odpovede na mojú otázku, DÚ mi ukončil reg. DPH k 30.6.2007, ale trápi ma ako mám zaučtovať zásoby napr. inventúra zásob (nákupné ceny) je 52000,- Sk z toho DPH 9880,- Sk Mám to dať cez príjmový intérny doklad alebo ako?
V priznaní DPH mám uviesť DPH zo zásob do riadku 28 (9880,-).
Pri učtovaní mi vyšiel nadmerný odpočet 12000,-Sk riadok 30.
Ako majú vyzerať riadky 28- 32. Prosím dnes je posledný deň......
Johanka
25.07.07,10:50
Ďakujem všetkým za odpovede na mojú otázku, DÚ mi ukončil reg. DPH k 30.6.2007, ale trápi ma ako mám zaučtovať zásoby napr. inventúra zásob (nákupné ceny) je 52000,- Sk z toho DPH 9880,- Sk Mám to dať cez príjmový intérny doklad alebo ako? Zákon o dani z príjmov ukladá v § 17 upraviť základ dane o výšku nespotrebovaných zásob pri ukončení podnikania, tzn. že o tomto neúčtujeme, iba v príslušnom riadku DP zvýšime základ dane z príjmov podľa § 6.
V priznaní DPH mám uviesť DPH zo zásob do riadku 28 (9880,-).
Pri učtovaní mi vyšiel nadmerný odpočet 12000,-Sk riadok 30.
Ako majú vyzerať riadky 28- 32. Prosím dnes je posledný deň......
K účtovaniu červeným v citácii.
K DPH - v riadku 30 už musí byť zohľadnený, tj, pripočítaný riadok 28.
Suma NO 12.000 je bez riadku 28 ?
natkov
25.07.07,11:00
T.z. riadok 28 bude 9880,- Sk
riadok 30 bude 2120,- Sk
Správne ????
Johanka
25.07.07,11:02
..........áno :) .
Vladimír Ozimý
08.01.08,08:12
Ahojte kamaráti,

no riešim takú vec mám daňovú zost. cenu 1/4 a k 31.12. ho doodpisujem ale k 31.12. ruší sa registrácia k DPH...teraz ako sa to berie moja ZC je 0 alebo odvediem DPH z tej 1/4?
marcik
20.04.08,09:04
Prosím o radu,lebo som z toho celá popletená, mám ukončenie registrácie platitela DPH a 1/4Q mám posledné obdobie : 1. mám sklad 21.500,- v nákupe bez dani akým dokladom zaúčtujem aby som si poníťila základ dane ale zároveň aj odviedla z toho DPH čku.
2. Mám auto N1 kde bola odpočítaná DPH , odpisovalo sa 2roky, ešte zostala jeho hodnota 25.372,- ale to auto sa ide súčastne vyradiť z používania v maj.firmy. Prosím ako na to?
marcik
20.04.08,11:22
Má niekto pre mňa radu..
Dav
20.04.08,11:59
http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html#81
V prvom rade klikni na link.
Nepostrehla som - jednoduché, alebo podvojné účtovníctvo?
Zaúčtovala by som to cez interný doklad.
cactus
20.04.08,12:14
Prosím o radu,lebo som z toho celá popletená, mám ukončenie registrácie platitela DPH a 1/4Q mám posledné obdobie : 1. mám sklad 21.500,- v nákupe bez dani akým dokladom zaúčtujem aby som si poníťila základ dane ale zároveň aj odviedla z toho DPH čku.
2. Mám auto N1 kde bola odpočítaná DPH , odpisovalo sa 2roky, ešte zostala jeho hodnota 25.372,- ale to auto sa ide súčastne vyradiť z používania v maj.firmy. Prosím ako na to?

2. DPH dopočítaš zo zostatkovej hodnoty auta a vyradíš z majetku.
marcik
20.04.08,16:04
2. DPH dopočítaš zo zostatkovej hodnoty auta a vyradíš z majetku.
1. ako bude vyzerat ten interný doklad? VOZD? lebo vlastne ta hodnota DPH by podľa mňa mala vstupovať ako hodnota na zníženie základu dane.?A ako bude vyzerať suma?
2.To som sa už dočítala že zo zostatkovej ceny ale tiež ako by mal vyzeražť ten doklad. Ďakujem za každú radu.
Zoltán Kovács
20.04.08,16:18
1. ako bude vyzerat ten interný doklad? VOZD? lebo vlastne ta hodnota DPH by podľa mňa mala vstupovať ako hodnota na zníženie základu dane.?A ako bude vyzerať suma?
2.To som sa už dočítala že zo zostatkovej ceny ale tiež ako by mal vyzeražť ten doklad. Ďakujem za každú radu.

DPH prečo by mala znižovať základ dane z príjmov pri zrušení registrácie?
marcik
20.04.08,16:35
Ja len polemizujem, lebo odvadzam DPH zo zasob na sklade a firma pohračuje ako neplatca DPH, nieje táto moja úvaha správna?Interný doklad bude iba o DPH odvod DPH §81 a r.16 DP a dosť?
Dav
20.04.08,17:12
V zákone o dani z príjmov sa píše, že DPH pri ukončení platenia DPH nie je výdavok. § 19 , ods.3, písm. k, a z neho odvolávka na § 17 http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-1-1-2008-a.html#17
marcik
20.04.08,17:39
Ďakujem za každú radu. už mám v tom jasnejšie, len neviem ako to môj soft pohoda JU/ zvládne, hľadám predkont.aby mi zaradilo dph do správneho riadku a nie a nie.
Pasyd
22.04.08,09:48
Prajem pekný deň,

zaujímalo by ma či firma, ktorá mala v prenájme budovu a v zmluve o prenájme bolo zahrnuté, že rekonštrukcia bude ma vlastné náklady a tie si aj firma zahrnie do svojho účtovníctva a následne ich bude aj odpisovať.

Či musí zo zostatkovej ceny tejto rekonštrukcie vrátiť DPH, pri ukončení DPH.
Pasyd
22.04.08,11:11
To mi nevie nikto poradiť?!?! :confused:
:mee:
cactus
22.04.08,11:30
Prajem pekný deň,

zaujímalo by ma či firma, ktorá mala v prenájme budovu a v zmluve o prenájme bolo zahrnuté, že rekonštrukcia bude ma vlastné náklady a tie si aj firma zahrnie do svojho účtovníctva a následne ich bude aj odpisovať.

Či musí zo zostatkovej ceny tejto rekonštrukcie vrátiť DPH, pri ukončení DPH.

Podľa § 81 odst. 6 musí, jedine keby mal právneho nástupcu, tak platí odst. 8
(6) V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane (§ 10 ods. 1) a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná. Daň sa vypočíta zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa osobitného predpisu30) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a z ceny zásob zistenej podľa osobitného predpisu31) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia. Platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri výpočte odvodu dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou.

8) Daňová povinnosť podľa odseku 6 nevzniká pri zániku platiteľa bez likvidácie, keď právny nástupca je platiteľom alebo sa stáva platiteľom podľa § 4 ods. 6.
Pasyd
22.04.08,12:15
ďakujem
thalia13
08.02.11,13:29
ahojte poprosím Vás o pomoc ak mám majetok na ktorý som si neuplatila odpočet DPH. Tak pri skončení registrácie podľa zákona nemám povinnosť z neho odviesť DPH však?