nextone
21.04.07,08:39
som začiatočník v oblasti podnikania.
Rada by som sa informovala, či musím na daňový úrad podávať štvrťročné prehľady. (nie som platca DPH)alebo sa to všetky robí v rámci ročného zúčtovania a tak isto sa to týka mesačných výkazov do ZP?
Aké sú vlastne moje povinnosti voči úradom DÚ + ZP?
ďakujem
Paula
21.04.07,09:08
som začiatočník v oblasti podnikania.
Rada by som sa informovala, či musím na daňový úrad podávať štvrťročné prehľady. (nie som platca DPH)alebo sa to všetky robí v rámci ročného zúčtovania a tak isto sa to týka mesačných výkazov do ZP?
Aké sú vlastne moje povinnosti voči úradom DÚ + ZP?
ďakujem

1/4 - ročné prehľady , týkajúce sa odvodov dane z miezd (a povinnosť ich posielať) , ktoré máš pravdepodobne na mysli, nemajú nič spoločné s DPH, rovnako ani zdravotné poistenie. Takže ak máš zamestnancov, týkajú sa ťa všetky ohlasovacie a oznamovacie a iné povinnosti bez ohľadu na to, či si platiteľom DPH.
nextone
21.04.07,09:39
1/4 - ročné prehľady , týkajúce sa odvodov dane z miezd (a povinnosť ich posielať) , ktoré máš pravdepodobne na mysli, nemajú nič spoločné s DPH, rovnako ani zdravotné poistenie. Takže ak máš zamestnancov, týkajú sa ťa všetky ohlasovacie a oznamovacie a iné povinnosti bez ohľadu na to, či si platiteľom DPH.
Nemám zamestnancov.
Takže asi žiadne výkazy nie sú potrebné. do ZP budem posielať tých 1064,- Skk bankovým prevodom. Žiaden výkaz k tomu netreba?
Paula
21.04.07,09:43
Nie, SZČO sama za seba neposiela mesačný výkaz do ZP.
nextone
21.04.07,09:44
Nie, SZČO sama za seba neposiela mesačný výkaz do ZP.
Takže mám rok pokoj s daňovým úradom?! :o)
Paula
21.04.07,09:46
Takže mám rok pokoj s daňovým úradom?! :o)


V prípade, že sa ti neohlási daň. kontrola ;)
nextone
21.04.07,09:50
V prípade, že sa ti neohlási daň. kontrola ;)
Ak sa ohlási, tak čo to pre mňa bude znamenať?
tinaM
21.04.07,10:23
Pri obdržaní živn.oprávnenia bola povinnosť zaregistrovať sa na DÚ.
Obdržala si osvedčenie o registrácii za platiteľa dane z príjmu a bolo Ti pridelené DIČ.
To znamená, že budeš podávať daňové priznanie dane z príjmu za kalendárny rok a odvádzať daň.

Potom si sa zaregistrovala ako SZČO v ZP a Soc. poisťovni.
Do Soc. poisť. budeš posielať Výpis z daňového priznania po podaní DP.
Na základe tohto výpisu si vypočítaš povinnosť platiť odvody do SP. /Pokiaľ dosiahneš hrubý príjem pre povinnosť platiť odvody./

Do 30.6. každého roka robíš ročné zúčtovanie ZP, z ktorého si vypočítaš odvody pre nasledujúci rok a rozdiel vysporiadaš.

Ak nie si zaregistrovaná za platiteľa DPH, nemáš žiadne povinnosti.Povinnosť je len sledovať výšku dosiahnutých hrubých príjmov za predchádzajúcich 12 mesiacov, či nenastane povinnosť zaregistrovať sa.
Ak nemáš zamestnancov, tiež nemáš povinnosti.