danka101
21.04.07,14:06
Milí poraďáci rada by som sa este opýtala, ak sme vystavili fa poľskému odbrateľovi 29.03.na tovar /bez dane/ dátum dodania na Fa je aj 29.03.
Tovar si vsak odberateľ odoberal sám v jednotlivých dňoch až v apríli na 6x jednalo sa o kamiony tovaru, v ktorom mesiaci to uvediem v danovom priznaní na DPH, za 03/2007 alebo 04/2007. Ze bol tovar odobraty v apríli je evidentne, lebo to potvrdzuje na tlačivách, ktoré sme podľa zákona pripravili na vyhláseniach o prevzati a preprave tovaru. Za skoru odpoved dakujem.
Monika Kováčová
21.04.07,14:12
§ 19
Daňová povinnosť
pri dodaní tovaru a služby


(1) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby.
....
(3) Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje, a ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom 12. mesiaca.

Z tvojej otázky usudzujem, že na faktúre ste uviedli nesprávny dátum dodania . Ten mal byť v 4/07. Pokiaľ však nebolo zmluvne dohodnuté právo kupujúceho nakladať s tovarom ako vlastným už 29.3.2007. :)
danka101
21.04.07,14:20
[To znamená, že stačí zmenit na faktúre iba datum dodania apríl 2007? a vystavenie moze byt kludne 29.03.2007? Potom to bude spráavne a dostane sa to do DPH az v aprílí, ano?
Orsz
21.04.07,14:27
[To znamená, že stačí zmenit na faktúre iba datum dodania apríl 2007? a vystavenie moze byt kludne 29.03.2007? Potom to bude spráavne a dostane sa to do DPH az v aprílí, ano?

Vo faktúre by som opravila aj deň vystavenia v apríli - pokiaľ nemáte záujem aby platili skôr ako pošlete tovar odberateľovi. V takýchto prípadoch sa to vôčšinou rieši tak, že pošlete predfaktúru - na celý tovar a po dodaní poslednej dodávky tovaru sa vyhotoví riadna faktúra. V prípade dodania tovaru do EU, ktoré by bolo zaplatené predfaktúrou sa neodvádza DPH z prijatej zálohy.
danka101
21.04.07,14:38
Ten tovar bol uz zaplatený, 03.04. prislo to na úcet a v ten den, bola uskutocnená aj prvá dodávka odberatelovi. Chcem uz len vediet teda, dátum vystavenia ostane marcovy, dátum dodania zmenim na april /oprav. fa poslem aj odberatelovi/ a do DPH to uvediem az za april 2007 a nebude to teda ani figurovat v stvrtrocnon hláseni za 1. stvrtrok, je to tak? mozem to takto urobit?
Orsz
21.04.07,14:47
Ten tovar bol uz zaplatený, 03.04. prislo to na úcet a v ten den, bola uskutocnená aj prvá dodávka odberatelovi. Chcem uz len vediet teda, dátum vystavenia ostane marcovy, dátum dodania zmenim na april /oprav. fa poslem aj odberatelovi/ a do DPH to uvediem az za april 2007 a nebude to teda ani figurovat v stvrtrocnon hláseni za 1. stvrtrok, je to tak? mozem to takto urobit?

Tak či tak im tú faktúru musíš znova poslať opravenú - tak ak nemáš s tým problém, oprav dni oba na 3.4.2007. Platba v tento deň je v poriadku. I keď oni ju zrejme poslali skôr. No, moc sa nestotožňujem s vystavovaním faktúry skôr ako dôjde k dňu dodaniu, pretože toho dna vystavenia nemôžeš presne vedieť, kedy nastane deň dodania - kedy si tovar prevezmu. ako som písala ak požadujete platbu skôr - riešila by som to cez predfaktúru. Oni by si to mali teraz samzdaniť až 15.5., pretože faktúru dostali skôr ako tovar - a myslím, že deň dodania z inej krajiny EU platí rovnako v o všetkých členských štátoch. Ak by bola faktúra vystavená 3.4. - samozdanenie bude pre nich týmto dňom.