Adula
21.04.07,18:19
Ako fyzická osoba ideme prenajať nákladné autá s.r.o., aká cena by mala byť za nájom? Sú u FO leasingové splátky a odpisy daňovým výdavkom alebo budú nedaňovým, lebo autá už vlasne FO nebude používať na podnikanie? Ďakujem. Aďa
Johanka
21.04.07,18:27
Má táto FO povolenie od leasingovej spoločnosti na ďalšie prenajímanie?
Ak áno, tento prenájom bude príjmom FO , pretože pôjde o nakladanie s obchodným majetkom, z čoho vyplýva, že výdavky spojené s leasingom budú výdavkami zabezpečujúcimi zdaniteľný príjem ...
Adula
21.04.07,18:32
Povolenie máme. Johanka a ako to bude potom s odpismi na konci roka, tie si tiež dám do nákladov. Tým pádom by som musela nájom dať vo výške odpisov za rok + leasingové splátky? Aďa
Johanka
21.04.07,18:37
Nákladom pri leasingu sú odpisy predmetu finančného prenájmu a finančný náklad (úroky), príp. poistné, ktoré je súčasťou leasingových splátok, nie leasingové splátky. Aby mal pre FO prenájom zmysel, malo by nájomné priniesť zisk ...
Adula
21.04.07,18:59
Johanka, ide o to, že ta FO si založila s.r.o. a teraz autá, ktoré mala vedené ako FO, chce využívať ako s.r.o., takže vo výške leasingových splátok by to stačilo, ale dačo by som určite dala navyše. V januári sme zaplatili aj cestnú daň, takže tú budem musieť zrušiť a dať ako s.r.o. a zákonnú a havarijnú necháme ako na FO. Môže to tak byť? Diki. Aďula
ingridpa
24.04.07,16:11
Nákladom pri leasingu sú odpisy predmetu finančného prenájmu a finančný náklad (úroky), príp. poistné, ktoré je súčasťou leasingových splátok, nie leasingové splátky. Aby mal pre FO prenájom zmysel, malo by nájomné priniesť zisk ...

Dobrý deň, ja by som sa opýtala, či je správne odpisovať leasing nasledovne: 1. zvýšenú splátku + leasingové splátky som sčítala a tým sme dostali vlastne celú sumu, ktorú uhradíme za osobné auto /nie je platca DPH/. Túto sumu som vydelila 36 /počtom mesiacov - splátok/ - dostaneme mesačný odpis. Na konci roka uzávierkovou operáciou dám do nákladov vypočítaný mesačný odpis x počet mesiacov leasingu v danom roku a mesačné splátky dám do výdavkov neovplyvňujúcich daň z príjmov. Dostanem sa na to isté, ako keď by som to delila na istinu, úrok, akontáciu prepočítavala????? V leasingu totiž nie som doma. Dík. A ešte mám otázku: auto na leasing je potrebné zaevidovať na kartu DHM??? V akej cene???vrátane leasingového navýšenia, alebo len istina? Nie som platca DPH.