Jana.N.
21.04.07,21:09
Reklamná s.r.o. nakúpila 50 tričiek. 30 dala potlačiť jadnou potlačou, 20 inou potlačou (aktivácia) + doprava na rôzne miesta a potom predala jednej firme 25 ks s rôznym motívom. Ako zistím OC pri predaji tovaru? Je nutné viesť samostatne ako skladové položky? Fyzicky firma nemá sklad. Upravené predmety ihneď odovzdá odberateľovi. Musíme viesť evidenciu zásob podľa typu "A"?
Orsz
29.04.07,22:45
Reklamná s.r.o. nakúpila 50 tričiek. 30 dala potlačiť jadnou potlačou, 20 inou potlačou (aktivácia) + doprava na rôzne miesta a potom predala jednej firme 25 ks s rôznym motívom. Ako zistím OC pri predaji tovaru? Je nutné viesť samostatne ako skladové položky? Fyzicky firma nemá sklad. Upravené predmety ihneď odovzdá odberateľovi. Musíme viesť evidenciu zásob podľa typu "A"?

Tu netreba viesť skladové karty. OC možno zistiť tak, že si vypočítaš priemerné náklady, ktoré si musela vynaložiť na 1 tričko, + nejaký zisk.
alušik
30.04.07,07:08
Účtovanie zásob podľa spôsobu A platí pre tie účtovné jednotky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 19 zákona o účtovníctve, t.j. tie účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom. ;)