ivni
21.04.07,22:16
Prosím poraďte mi so všetkým, čo sa týka prechodu z FO na s.r.o.
Chceme zrušiť FO, čo sa stane u FO, čo sa týka nedoodpisovaného majetku, tovaru, socialneho fondu, leasingu, doodpisovaného majetku v akej cene sa zaradí napr. auto, pc. S.r.o. už je založená od minulého roka a teraz to všetko chceme previesť naňu, samozrejme FO zanikne.
renča1
22.04.07,18:39
Záleží ako a akou formou chceš majetok previesť na s.r.o....existuje viac možností a od toho sa odvíja aj spôsob zdaňovania.
ivni
22.04.07,19:57
A čo myslíš, aký spôsob je najvýhodnejší, viem, že existuje predaj, darovanie..
Ale neviem, ako to bude s FO, napr. sociálny fond, musí ho FO zdaniť a u s.r.o. bude zase sf od nuly, alebo sa môže pokračovať so SF, lebo všetci zamestnanci prechádzajú tiež automaticky s FO na s.r.o., a čo napríklad FO nedoodpisovala budova, čo sa stane musí sa ponížiť majetok FO 491, budova neprechádza na s.r.o.
Ak máš skúsenosti prosím poraď.
m.hladka
22.04.07,20:19
Prechod z FO na PO sa nedá urobiť. Je potrebné riadne ukončiť FO. SF sa rozpusti a v PO sa podľa HM od znova začína, pretože to je nový subjekt, aj napriek tomu, že zamestnanci ostávajú. t.z., že musia mať riadne ukončený pracovný pomer (napr.dohodou), odhlásenie zo SP a ZP a prihlásení na SP a ZP už v novej SRO a tiež musia mať nové pracovné zmluvy s novou firmou. Leasingová spoločnosť urobí novú zmluvu na postupenie leasingu. HIM sa vloží do firmy v hodnote na základe podkaldov, buď zostatkové hodnoty podľa kariet HIMu starej firmy s poznámkou, alebo podľa hodnoty nejakej zápisnice FO a konateľ. Taktiež pozor, ak ste platcami DPH tak pri ukončení-zániku firmy je nutné pri HIMe vrátiť štátu DPH. A taktiež pri zániku firmy je nutné zdaniť aj nezaplatené pohľadávky a veľa vecí ešte okolo toho.. Dobre si treba preštudovať §17 odstavec 11.
Johanka
23.04.07,07:58
Čítaj témy .... predaj podniku;)
Fany
23.04.07,09:01
No ak predávajúca aj kupujúca firma sú obe plátcami DPH, tak žiadne DPH sa tam neuplatňuje, predaj sa urobí v cenách bez DPH, nakoľko je to oslobodené v tomto prípade od dane: § 10 Zákona o DPH
ivni
29.04.07,22:35
Ak dávame vklad majetku FO do s.r.o. Tak ako sa to je správne z pohľadu DPH, treba ju vrátiť, lebo máme napr. aj rekonštrukciu budovy, kde sme si dosť uplatňovali odpočet DPH.
Poradí niekto prosím.