marado
22.04.07,00:36
Chcem sa spýtať, či môžem DPH uplatniť v 2.Q, faktúra bola vystavená dňa 27.3.,splatnosť je 10.4. Teda DPH si uplatním až v apríli keď bude faktúra uhradená?
Poradíte mi?
JuKaS
22.04.07,01:22
Platiteľ vykoná odpočítanie dane v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak má faktúru od platiteľa vyhotovenú v súlade so zákonom o DPH, ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie DP DPH nemá doklad, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, kedy doklad dostane.Platiteľ vykoná odpočítanie dane v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70 zák. o DPH.
Pozri zákon o DPH - § 51 - uplatnenie práva na odpočítanie dane.
Odpočítanie dane nie je viazané na úhradu faktúry.
renča1
22.04.07,18:25
Teda DPH si uplatním až v apríli keď bude faktúra uhradená?
Poradíte mi?

Podmienka zaplatenia už neplatí myslím od 1.1.2004!!!
Paula
22.04.07,18:38
Podmienka práva na odpočet až po zaplatení neplatí od 1.1.2003

KSENP