rommy
22.04.07,12:45
Ahoj poraďáci chcela by som Vás poprosiť o pomoc. Neúčtujem v PU dlho a firma v ktorej pracujem si pouzatvárala s bankou kopu zmlúv a ja neviem presne čo s nimi. Tak najskôr uzatvorila zmluvu o kontokotrentnom úvere, potom splátkový úver, tie by som zvládla, ale potom má rámcovú zmluvu o vytavovaní bankových záruk, zmluvu o použití zmenky, rámcovú zmluvu o vkladoch a rámocovú zmluvu o zabezpečení postúpením pohľadávok. Stretla som sa s tým prvý krát tak ani neviem na čo presne sa pýtať, začala by som tým čo všetko musím mať zachytené v účtovníctve a na ktorých účtoch, napr. keď banka vystaví bankovú záruku čo s tým? A kam zaúčtovať spracovateľské poplatky a poplatky za vystavenie bankovej záruky na 568? Viem že moja otázka je veľmi obšírna ale pomôže mi každá rada....
rommy
23.04.07,16:56
Asi som sa naozaj zle opýtala tak na to pôjdem pomaly. Takže pri uzatvorení zmlúv o kontokorentnom a splátkovom úvere sa musela uzatvoriť zmluva o záložnom práve a vystaviť bianko zmenka. Moja otázka je ako zaúčtujem založený majetok len cez analytiku? A mám účtovať nejako aj o tej bianko zmenke? Je vystavená bez sumy, vyplní sa a nadobudne platnosť až keď sa vyskytne prípad neplatenia z našej strany. Prosím o pomoc...
rommy
24.04.07,07:08
Nikto mi nevie pomôcť?
rommy
24.04.07,17:25
Ešte raz skúšam prosiť o pomoc...