szhk
22.04.07,21:45
Zabezpečujeme reprezentáciu Slovenska v sudoku a iných logických úlohách. Organizátor tohtoročných Majstrovstiev sveta z ČR nám zaslal podmienky (náklady spojené s ich účasťou) so sumou pôvodne bez DPH. Túto sme uhradili. Po MS prišla vyúčtovacia faktúra už s DPH (celková suma sa ale nezmenila). Keďže sme platitelia DPH prosíme o radu aké máme možnosti zaúčtovania príp. odpočtu DPH. Na faktúre sú uvedené položky ubytovanie a servis. Organizátorovi sme zaslali naše zúčtovacie dáta vrátane údajov o našej národnej registrácii DPH. Vďaka.
Milan Benka
23.04.07,06:47
Zabezpečujeme reprezentáciu Slovenska v sudoku a iných logických úlohách. Organizátor tohtoročných Majstrovstiev sveta z ČR nám zaslal podmienky (náklady spojené s ich účasťou) so sumou pôvodne bez DPH. Túto sme uhradili. Po MS prišla vyúčtovacia faktúra už s DPH (celková suma sa ale nezmenila). Keďže sme platitelia DPH prosíme o radu aké máme možnosti zaúčtovania príp. odpočtu DPH. Na faktúre sú uvedené položky ubytovanie a servis. Organizátorovi sme zaslali naše zúčtovacie dáta vrátane údajov o našej národnej registrácii DPH. Vďaka.


Miesto dodania tejto služby je ČR (§15/4).
Keďže sa jedná o českú DPH, nárok na odpočet DPH vám na Slovensku nevzniká. Môžete však požiadať o vrátenie dane v zmysle českého zákona Finančný úrad Praha 1.