Jelena
23.04.07,08:50
Pekný deň prajem, potrebovala by som poradiť v nasledujúcej záležitosti:

V r. 2005 sme uzatvorili leas. zmluvu (predmet: os. vozidlo Škoda Fabia).
V r. 2007 sme leasing previedli na súkromnú osobu na základe Zmluvy o prevode ...., ktorú vystavila leasingová spoločnosť.
Od leasingovej spoločnosti sme obdržali dobropis, v ktorom nám dobropisujú časť zvýšenej splátky vopred a to:

cena bez DPH - 36 885,78
DPH - 7008,30
Spolu s DPH - 43 895,00

1.Otázka: Čo s tou DPH-čkou?
2.Otátka: Ako zaúčtovať tento dobropis?
(toto mali byť asi v inej téme, takže sa ospravedlňujem, ale ocením, keď mi niekto odpovie resp. poradí). Srdečná vďaka.
Jelena
23.04.07,09:45
Šupnem to hore:) .
betka
23.04.07,11:32
Pri nákupe OA nie je nárok na odpočítanie DPH. Dobropis nevstupuje Vam ani do DP DPH
a v prípade Vášho dobropisu beriete do úvahy len čiastku 43895, Sk
Jelena
23.04.07,12:18
Ďakujem betka.

Pri obstaraní sme DPH zo zvýšenej splátky dali na účet 548xx/474xx, takže
sme si DPH neodpočítavali. Pri dobropise nebudem teda pripočítavať.

A ako bude vyzerať účtovací predpis?
betka
23.04.07,12:45
mínusovým znamienkom účet 548, a vzniká Vám pohľadávka voči dodavaateľovi.
Jelena
23.04.07,13:45
Srdečná vďaka.
Ak by som ešte na "niečo narazila" k tejto téme, tak sa "ohlásim".

Prajem pekný deň.
dendoz
22.06.07,07:05
A ako by to vyzeralo, keby sa týkalo postúpenie leasingu nákladného auta? Zaujíma ma len, či dobropis z leasingovky je podľa §25 zákona o DPH oprava základu dane alebo nie a či sa to uvádza do DP do r. 25?
dendoz
20.07.07,15:28
Mohlo by ísť o opravu ZD (§25) - ruší sa časť prenájmu, t.j. aj časť prvej zvýšenej splátky (nevyčerpanej) sa dobropisuje.
Keď dôjde k oprave základu dane - leasingovka vystaví dobropis, potom bývalý nájomca, ktorý si pôvodne odpočítal vyššiu daň, vráti štátu časť odpočítanej dane z dobropisu v tom zdaňovacom období, kedy dobropis obdržal (r. 25 RDP v nadväznosti na § 53 ods. 1).