slavo
23.04.07,08:53
Do ktorého riadku DP uvádza daň druhý odberateľ pri TO, je to riadok 15
alebo 16?
Ďakujem pekne.
Milan Benka
23.04.07,12:19
Do ktorého riadku DP uvádza daň druhý odberateľ pri TO, je to riadok 15
alebo 16?
Ďakujem pekne.

Daňová povinnosť - r. 04,01,02

Uplatnenie práva na odpočet: r. 16 a v súčtových riadkoch.
slavo
23.04.07,12:38
nie je to riadok 11,12 pre daňovú povinnosľ