Yvonne
23.04.07,11:53
Ahojte Poraďáci! Chcem sa spýtať ohľadne peňažného daru, ktorú s.r.o. (súkr.ambulancia) dostane od neziskovky. Funguje to tak, že s.r.o. poukáže 2 % dane neziskovke a tá túto sumu pošle s.r.o.-čke na ďalší rok s podmienkou, že musí za to kúpiť nejaký lekársky prístroj. V minulom roku som tento dar zaúčtovala na účet 413 a použila som to na úhradu straty z r. 2005. V roku 2006 už mala s.r.o. zisk. Situácia s 2 % sa zopakuje. Akurát neviem, ako dostane tie prachy zo 413-ky?! S.r.o. musí dokazovať neziskovke, na čo peňažný dar použila. Vidím to tak, že nakúpi prístroje, ale asi zo svojo, lebo dar zostane visieť na 413-ke. Viete nejaké rozumné riešenie? Za odpovede ďakujem.
Yvonne
23.05.07,09:31
Dopátrala som sa odpovede na svoju otázku! V publikácii Účtovné súvsťažnosti 2007 od Ing. Kaletovej a Ing. Turóciovej: Bezodplatne nadobudnuté peňažné prostriedky (finančný dar) v nominálnej hodnote sa účtuje 211,221/648.