Gong
23.04.07,13:40
Ahojte poraďáci chcela by som sa informovať ohľadne preddavkov, v roku 2006 som platila preddavky z roku 2005: 31.3.06-16924Sk, 9.8.06-16924Sk, 29.9.06-16924Sk, 1.3.07-16924Sk. Dnes som dostala mail z du, že som si zle uplatnila preddavky v DP za rok 2006, že som si mala uplatniť len 3x 16924Sk. Nerozumiem tomu. Veď tie preddavky boli z roku 2005. A okrem toho som 2.1.06 uhradila preddavky z roku 2004 vo výške 13225Sk. Prosím poraďte mi ako mám postupovať, teraz som úplne pomýlená, lebo som si myslela, a robila som to tak i doteraz, a prišla na to až v tomto DP? Takže neviem, boli nejaké novinky v tomto smere?
Ďakujem za rady!
katkaj
23.04.07,11:59
Ahojte poraďáci chcela by som sa informovať ohľadne preddavkov, v roku 2006 som platila preddavky z roku 2005: 31.3.06-16924Sk, 9.8.06-16924Sk, 29.9.06-16924Sk, 1.3.07-16924Sk. Dnes som dostala mail z du, že som si zle uplatnila preddavky v DP za rok 2006, že som si mala uplatniť len 3x 16924Sk. Nerozumiem tomu. Veď tie preddavky boli z roku 2005. A okrem toho som 2.1.06 uhradila preddavky z roku 2004 vo výške 13225Sk. Prosím poraďte mi ako mám postupovať, teraz som úplne pomýlená, lebo som si myslela, a robila som to tak i doteraz, a prišla na to až v tomto DP? Takže neviem, boli nejaké novinky v tomto smere?
Ďakujem za rady!

Preddavky v daňovom priznaní za rok 2006 mali byť uplatnené v sume ktorá bola skutočne v roku 2006 uhradená. Čiže preddavky zaplatené od 1.1.-31.12.2006. Predpokladám že účtuješ v JÚ
Gong
23.04.07,12:12
Ano učtujem v JU. Čiže mali byť zrátané preddavky len uhradené v roku 2006. Patrí tam aj preddavok z roku 2004 - IVQ r.2005?
Tento rok som uhradila IV.Q 2005 1.3.2007 tento preddavok patri do roku 2007 a uplatní sa v DP 2007. Správne som to pochopila?
katkaj
23.04.07,12:15
Ano učtujem v JU. Čiže mali byť zrátané preddavky len uhradené v roku 2006. Patrí tam aj preddavok z roku 2004 - IVQ r.2005?
Tento rok som uhradila IV.Q 2005 1.3.2007 tento preddavok patri do roku 2007 a uplatní sa v DP 2007. Správne som to pochopila?


Áno správne si to pochopila. Všetko čo si zaplatila v roku 2006 sa odrátava z DP za rok 2006 a to čo bbolo zaplatené už tento rok sa odráta z DP za rok 2007
Gong
24.04.07,11:32
ešte sa chcem ohľadom tých preddavkov spýtať v DP r.2006 mi vyšla daň 75574Sk lenže po odrátaní preddavkov 63997 Sk, je daň k úhrade 11577Sk. Preddavky, ktoré budem platiť tento rok budú vo výške 18894? Pýtam sa preto, lebo mi poslali mail z du a oni mi tam uviedli preddavky vo výške 18614 Sk. A že sme platili vyššie čiastky a k tomu mi vypočítali nedoplatok vo výške 12894 Sk.
Takže tomu vôbec nerozumiem. Tie preddavky sa rátajú z dane - DP r.91?
Zoltán Kovács
24.04.07,13:03
ešte sa chcem ohľadom tých preddavkov spýtať v DP r.2006 mi vyšla daň 75574Sk lenže po odrátaní preddavkov 63997 Sk, je daň k úhrade 11577Sk. Preddavky, ktoré budem platiť tento rok budú vo výške 18894? Pýtam sa preto, lebo mi poslali mail z du a oni mi tam uviedli preddavky vo výške 18614 Sk. A že sme platili vyššie čiastky a k tomu mi vypočítali nedoplatok vo výške 12894 Sk.
Takže tomu vôbec nerozumiem. Tie preddavky sa rátajú z dane - DP r.91?

Preddavky na daň z PFO, ktoré je SZČO povinný platiť sa rátajú tak, že od základu dane odrátaš nezdaniteľnú čiastku, ktorá je platná na rok 2007 ( 95.616,-) a z rozdielu vypočítaš daň. Z tejto dane potom platíš 1/4 ročné alebo mesačné preddavky. Daň : 4 alebo Daň : 12.
evina
24.04.07,13:07
Doplním: Ten rozdiel Tebou vypočítaných preddavkov a preddavkami uvedenými DÚ je pravdepodobne v zrážkovej dani. Tá sa odpočítava od daňovej povinnosti a až potom delíš štyrmi...

P.s. pre úplnosť odpočítava sa DB, zrážková daň a daň zaplatená v zahraničí
§32
5/ Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období podľa odseku 1 je daň vypočítaná zo základu dane uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň pri použití sadzby dane podľa § 15 platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, o daňový bonus a o daň vybranú podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok na daň
Ester plus
04.02.10,14:00
SZČO podala 15.03.2009 DPFO za rok 2008 kde jej vyšiel preplatok na dani 20 000. Súčasne mala povinnosť zaplatiť preddavok na daň z príjmu splatný 31.3.2009 vo výške 25 000. Preplatok na dani z príjmu sa započítal so splatným preddavkom a ešte sa doplatil zvyšok. Bol tento postup správny?
Zoltán Kovács
04.02.10,14:03
Ak požiadal DÚ o zápočet preplatku na preddavok, tak áno.
Ester plus
04.02.10,14:21
Zoltán

Pri započítaní sa uplatnil postup podľa §63 Zákona o správe daní a poplatkov. Na školení s pracovníčkou DR som sa dozvedela, že postup nebol správny a nech okamžite tento nedoplatok, ktorý bol splatný k 31.3.2009 ešte rýchlo uhradí. Neoponovala som lebo som nevedela na základe čoho sa takto postupovalo. Preto sa chcem spýtať, či je to aj tvoja osobná skúsenosť s takýmto postupom.
Lianka
04.02.10,14:24
Nedavno som v podobnej zalezitosti konzultovala postup s pracovnikom DU. Hovoril, ze v podobnych pripadoch to treba riesit ziadostou, ako pise Zoltan, prip. sa zastavit osobne a na mieste sa dohodnete so spravcom dane(predpokladam, ze sa o tom spise uradny zaznam). On osobne odporucal pouzit preplatok na dani ako preddavok na dalsie obdobie.
Zoltán Kovács
04.02.10,14:32
Zoltán

Pri započítaní sa uplatnil postup podľa §63 Zákona o správe daní a poplatkov. Na školení s pracovníčkou DR som sa dozvedela, že postup nebol správny a nech okamžite tento nedoplatok, ktorý bol splatný k 31.3.2009 ešte rýchlo uhradí. Neoponovala som lebo som nevedela na základe čoho sa takto postupovalo. Preto sa chcem spýtať, či je to aj tvoja osobná skúsenosť s takýmto postupom.

Ak podáš žiadosť o preúčtovanie preplatku dane na preddavok dane, tak nebude problém s § 63. Nakoľko DÚ sám od seba nemôže preplatok preúčtovať na preddavok. Len na základe žiadosti. Preto to treba urobiť čo najskôr, nakoľko dátum preúčtovania bude najskôr deň prijatia žiadosti. V prípade postupu, že z vlastnej iniciatívy doplatíš iba rozdiel medzi preplatkom a výškou preddavku, tak nastane situácia, že zaplatíš preddavok v nesprávnej výške. A potom preúčtovaniu preplatku na preddavok dôjde po termíne splatnosti preddavku. A tu je ďalší zádrhel, že vlastne platíš preddavok oneskorene.
Ester plus
04.02.10,14:43
Tento postup bol konzultovaný priamo so správcom dane ako postupovať pri preplatku, či zaškrtnúť v DPFO žiadosť o vrátenie. Bola to vlastne ústna dohoda, asi by sa malo zistiť či daňový úrad skutočne použil preplatok na započítanie s preddavkom. Ak to takto na daňovom úrade vykonali tak by to malo byť správne, nie?
evina
04.02.10,14:45
SZČO podala 15.03.2009 DPFO za rok 2008 kde jej vyšiel preplatok na dani 20 000. Súčasne mala povinnosť zaplatiť preddavok na daň z príjmu splatný 31.3.2009 vo výške 25 000. Preplatok na dani z príjmu sa započítal so splatným preddavkom a ešte sa doplatil zvyšok. Bol tento postup správny?

U SZČO je posunuté preddavkové obdobie, t.j. od 1.4 2008 - 31.3.2009. Preddavky zaplatené v zdaňovacom období /t.j. od 1.1.2008 - 31.12.2008/ sa započítajú s DP toho obdobia teda DP 2008. Preddavok splatný k 31.3.2009 sa započítava s daňou 2009. Znamená to, že ste si podľa paragrafu 63 mali žiadať späť celý preplatok na DP 2008 a v celej výške zaplatiť preddavok k 31.3.2009. - toľko zákon.
Akúkoľvek kompenzáciu môžete urobiť len po dohode so správcom. Preplatok sa musí žiada vrátiť písomne a SZČO to urobil za správcu, t.j. z hľadiska zákona a teda správcu mal takto k 31.3.2009 nedoplatok 20 000 na preddavku..

§33
(1) Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 1 659, 70 eura, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.
Ester plus
04.02.10,15:01
Kompenzácia bola vykonaná po dohode so správcom dane, nebolo to svojvoľné rozhodnutie ale bohužial nebolo ani písomné nakoľko to správca dane nepožadoval. Takže rozhodujúce bude asi to ako to má vo svojej evidencii správca dane.
Zoltán Kovács
04.02.10,15:05
Kompenzácia bola vykonaná po dohode so správcom dane, nebolo to svojvoľné rozhodnutie ale bohužial nebolo ani písomné nakoľko to správca dane nepožadoval. Takže rozhodujúce bude asi to ako to má vo svojej evidencii správca dane.

Ústná dohoda so správcom je dobrá na dve veci......
Všetko písomne, a hlavne s DÚ.
Paula
04.02.10,15:17
Áno, len písomne. Mala som prípad PO, ktorá mala platiť mesačné preddavky. Situácia sa na ďalší rok zmenila a písomne sa všetko s DÚ upratalo. Zrazu po čase prišlo z DÚ "bububu" za 15 mesiacov aj s penále. No, znamenalo to nabehnúť s celou korešpondenciou, účtovnými zostavami, bankovými výpismi (že sme naozaj platili, keď platiť bolo treba) ......tetuška vybrala z archívu, nakukla do papierov a do PC a zistilo sa, že oni pochybili...lenže to sme ešte my museli dať písomnú žiadosť, aby to upratali s prílohou našich zostáv . A ten horor, že som niečo neustriehla, aj keď som vedela, že ustriehla , neprajem nikomu :eek:.
Ester plus
05.02.10,07:40
Takže dnes po návšteve správcu dane sa zistilo, že preplatok na DPFO má správca dane preúčtovaný na preddavkoch a že takáto možnosť započítania je možná podľa § 63 zákona o správe daní a poplatkov.
Na otázku či to nevadí, že nebola daná písomná žiadosť bolo povedané, že aj keď niekto nezaplatí preddavok automaticky musia preplatok dane preúčovať na splatný preddavok.
Takže toľko info pre diskutujúcich z večera včerajšieho dňa.
Ďakujem všetkým za vaše reakcie.
evina
05.02.10,09:21
Takže dnes po návšteve správcu dane sa zistilo, že preplatok na DPFO má správca dane preúčtovaný na preddavkoch a že takáto možnosť započítania je možná podľa § 63 zákona o správe daní a poplatkov.
Na otázku či to nevadí, že nebola daná písomná žiadosť bolo povedané, že aj keď niekto nezaplatí preddavok automaticky musia preplatok dane preúčovať na splatný preddavok.
Takže toľko info pre diskutujúcich z večera včerajšieho dňa.
Ďakujem všetkým za vaše reakcie.

Áno to je všetko v poriadku. Správca dane je dokonca povinný preúčtovať preplatky na nedoplatky....
Vyššie sme Ti popisovali spôsob ako je správny zo strany daňovníka /podľa zákona, a preto tak reagovala asi aj pani na školení/. Zároveň to znamená, že správca tak urobil aj na základe ústnej dohody o ktorej si písala vyššie, že celá situácia bola konzultovaná- lebo po dohode so správcom je takýto postup o.k. O preúčtovaní tohto preplatku na nedoplatok preddavku by správca bol dokonca poviný informovať ináč daňovníka /mňa tiež napríklad na takéto preúčtovanie upozornili ústne/.
Správca dane totiž preplatok /v tomto prípade 20000 len na základe písomnej žiadosti/. tá, ak nie je - nevráti. Vykázal nedoplatok na preddavku - preúčtoval, čo však neznamená, /v tomto prípade nie.../ , že v niektorých prípadoch to nemá za následok sankčné úroky, podľa časového hľadiska a posunu v iných prípadoch....

§63

(2) Preplatok sa použije na úhradu splatného preddavku na daň a na úhradu prípadného daňového nedoplatku. O prevedení preplatku na úhradu splatného preddavku na daň a na úhradu daňového nedoplatku sa daňový dlžník vyrozumie. Za deň úhrady tohto daňového nedoplatku sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni vzniku preplatku.

(3) Preplatky daňového subjektu na jednotlivých druhoch daní, cla a iných platieb 13c) možno použiť na kompenzáciu jeho daňových nedoplatkov na inej dani, cle a iných platbách. O tom musí správca dane písomne upovedomiť daňový subjekt.

(4) Ak nemožno preplatok použiť podľa odsekov 2 a 3, správca dane na žiadosť daňového subjektu tento preplatok použije na úhradu inej dane alebo ho vráti, ak je väčší ako 100 Sk. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, správca dane vráti preplatok do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o jeho vrátenie; preplatok na dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie sa vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa osobitného zákona, 6ec) najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku preplatku. Ak sa žiadosti o vrátenie preplatku vyhovie v plnom rozsahu, správca dane rozhodnutie nevydáva. Preplatok nemožno vrátiť, ak žiadosť o jeho vrátenie bola podaná po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (§ 45). Žiadosť o vrátenie preplatku alebo o jeho preúčtovanie nepodlieha správnym poplatkom.

Poučenie - daňovník by sa nemal sám rozhodovať o kompenzáciách....
Ester plus
05.02.10,10:02
Školiteľka vedela že k započítaniu došlo po dohode so správcom dane a aj napriek tomu tvrdila že tento postup nie je možný.

Moje ponaučenie - radšej zaplatiť preddavok a žiadať vrátiť preplatok dne. Na daňovom úrade všetko riešieť písomne - aj keď v tomto prípade to malo dobrý koniec.
evina
05.02.10,10:12
Školiteľka vedela že k započítaniu došlo po dohode so správcom dane a aj napriek tomu tvrdila že tento postup nie je možný.

Moje ponaučenie - radšej zaplatiť preddavok a žiadať vrátiť preplatok dne. Na daňovom úrade všetko riešieť písomne - aj keď v tomto prípade to malo dobrý koniec.

Áno s Tvojím ponaučením máš pravdu. Navyše na každom DÚ majú mierne odlišné postupy.
Čo sa týka školiteľky - postup nebol presne ako mal byť, ale zďaleka nie nemožný. Po dohode vždy možný a aj §63 to ukázal.....

P.s. Nič nie je nemožné ...:D
tibor1000
21.02.10,16:45
Dobrý večer,
prosím Vás,
1.
preddavky na daň z príjmov, ktoré platila SZČO v r.2009,túto sumu uvediem do r. 103 daň.priznania (tj. § 34 DzP)?

2.)
keď mala SZČO povinnosť v r.2009 platiť preddavky šťvrťročne,nové preddavky jej už nevyjdu platiť, musí zaplatiť ešte preddavok aj k 31.3.2009?
ani daň nebude doplácať,preddavky ju preplatili, tj. pre SZČO vyšiel preplatok na dani z príjmov

ďakujem vopred za odpoveď
Rozalka
21.02.10,19:15
Môže požiadať o stanovenie platenia preddavkov inak, s odvolaním sa na DPFO.
Preplatok z r. 2009 vrátia.
tibor1000
22.02.10,06:33
Môže požiadať o stanovenie platenia preddavkov inak, s odvolaním sa na DPFO.
Preplatok z r. 2009 vrátia.

Ďakujem Ti Rozalka.

Prosím ťa,a ten riadok je uvedený správne,áno?

Inak-táto SZČO vlastne vraj ani nechce preplatok vrátiť,chce ho započítať na daň z príjmov na rok 2010 - takže toto všetko máme uviesť do žiadosti?
že teda preplatok sa započítava na preddavok splatný k 31.3.2009,a zvyšok na daň z príjmov na rok 2010?
neviem či to je vôbec možné,no je to rozhodnutie SZČO,nechce vrátiť preplatok z daňového..
tibor1000
22.02.10,11:02
Inak-táto SZČO vlastne vraj ani nechce preplatok vrátiť,chce ho započítať na daň z príjmov na rok 2010 - takže toto všetko máme uviesť do žiadosti?
že teda preplatok sa započítava na preddavok splatný k 31.3.2009,a zvyšok na daň z príjmov na rok 2010?
neviem či to je vôbec možné,no je to rozhodnutie SZČO,nechce vrátiť preplatok z daňového..

môže to takto byť prosím Vás poraďáci..?
ďakujem moc