MartinkoK
23.04.07,13:50
Ahoj poraďáci,
chcem Vás poprosiť či nemá niekto vzor potvrdenia o prevzatí tovaru, toto potvrdenie má byť súčasťou faktúry pri dodaní tovaru do členských štátou EU.
aglv
23.04.07,14:10
Myslite dodaci list?
renatan
24.04.07,05:29
Vyhlásenie ( v zmysle § 43 odst. 4 písm.c) zákona č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty)

Splnomocnený prepravca :.....................

čestne prehlasuje, že prevzal tovar podľa dodacieho listu č. .........., prepravu vykonal podľa príkazu odberateľa a doručil tovar na miesto určenia podľa nasledovných dispozícií :

Dodávateľ:............... Odberateľ : ........................


Tovar bol doručený na miesto určenia dňa : ........

meno vodiča : .................

ŠPZ vozidla : ...............


pečiatka a podpis splnomocneného prepravcu: ....................


v...........dňa ..................
MartinkoK
24.04.07,07:20
Ďakujem za odpoveď a ak sme my aj dodavateľ aj prepravca?
renatan
24.04.07,07:52
Tak si dáte potvrdiť priamo u odberateľa dodací list, prípadne aj faktúru.
MartinkoK
24.04.07,09:34
Tak si dáte potvrdiť priamo u odberateľa dodací list, prípadne aj faktúru.
Tak sme to vždy robili, ale máme kontrolu z DU a oni od nás žiadajú aj potvrdenie o prevzatí tovaru, pritom na každej faktúre majú pečiatku aj podpis odberateľa.
renatan
24.04.07,09:53
Tak potom fakt neviem, čo iné ešte môžu chcieť. Asi si musíte vytvoriť tlačivo s názvom Potvrdenie o prevzatí tovaru a to si dať zakaždým potvrdiť a potom možno budú spokojní. My tiež máme práve kontrolu z DÚ a zatiaľ je problém len, ak nevieme doložiť vyššie uvedené tlačivá. Mávame aj CMR priložené k dokladom.
kocsing
14.12.07,13:16
A ak tovar prepravuje odberateľ sám: Ako má vyzerať také vyhlásenie, že tovar prepravil do iného čl. štátu? A kedy ho má podpísať? Po preprave nám ho má poslať, alebo dopredu vyhlasuje, že ho prepraví?
emgeton
14.12.07,13:24
A ak tovar prepravuje odberateľ sám: Ako má vyzerať také vyhlásenie, že tovar prepravil do iného čl. štátu? A kedy ho má podpísať? Po preprave nám ho má poslať, alebo dopredu vyhlasuje, že ho prepraví?

Na konci fa uveďte vetu: Odberateľ prehlasuje, že odobraný tovar odvezie na územie iného čl. štátu. "dátum" "podpis" " pečiatka odberateľa"
brčko
14.12.07,13:40
Tak sme to vždy robili, ale máme kontrolu z DU a oni od nás žiadajú aj potvrdenie o prevzatí tovaru, pritom na každej faktúre majú pečiatku aj podpis odberateľa.

Podpis a pečiatka na faktúre môžu znamenať to, že faktúru podpísaná osoba prevzala. Určite však podpis a pečiatka na faktúre neznamenajú, že bol prevzatý tovar. Na to slúži dodací list (pri preprave do EU priamo odberatelom kvôli DPH tiež už spomínané vyhlásenie.)

My sme mali problémy s podpismi na DL nie kvôli daniarom, ale kvôli nezaplateniu za dodávku a jej vymáhaniu pred súdom. Mali sme tam len neidentivikovatelný podpis bez pečiatky. Odberatel tvrdil, že to nie je podpis jeho zamestnanca.
mandula
14.12.07,13:45
Tu je potvrdenie od p. Janky Acsovej

http://www.porada.sk/downloads.php?do=file&id=591
VladoaKatka
14.12.07,14:02