stefany2505
23.04.07,17:02
aka je minimalna doba prerušenia živnosti? pol roka alebo rok?
Zoltán Kovács
23.04.07,17:04
aka je minimalna doba prerušenia živnosti? pol roka alebo rok?

1/2 roka si myslím
stefany2505
23.04.07,17:10
1/2 roka si myslím
aj ja si myslim, ale potrebovala by som to vediet na 100%
nevieš to na 100%?
vikinka
23.04.07,17:15
Správne si myslíte obaja!Je to min.pol roka.;)
vikinka
23.04.07,17:19
Doplním podľa § 58 ods.2 písm.c Živnostenského zákona.
Jana Acsová
23.04.07,17:55
A ja doplním zo živnostenského zákona:

(2) Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby môže
c) z podnetu podnikateľa pozastaviť prevádzkovanie živnosti na obdobie najmenej šiestich mesiacov.

Pojem 6 mesiacov a polrok si môžeme vykladať inak a preto upresňujem minimálnu dobu prerušenia živnosti na 6 mesiacov.