mysimis
23.04.07,17:27
Firma zaoberajúca sa predajom výpočtovej techniky, rôznych súčiastok do PC má na sklade nepredajné zásoby, ktoré z dôvodu rôznych inovácií a napredovania techniky už úplne nepredajné. Ako ich môžeme vyradiť, t.j. znížiť stav zásob na sklade?
Tweety
23.04.07,17:56
Účtovala by som o škode 549/132.
mysimis
23.04.07,18:05
Tweety, prosím Ťa a čím to podložím?
Tweety
23.04.07,18:08
Ak máte určenú nejakú normu úbytkov, tak do výšky určenej v norme by som dala na 504, a nad na škody. Chcelo by to aj zápis zo škodovej komisie.
mysimis
23.04.07,18:43
Nie je žiadna smernica týkajúca sa úbytkov - kde by som ju našla? Kto môže byť členom škodovej komisie? Uvedené účto som prevzala od 01/07 a veľmi rada by som to dala na poriadok.
Anna1974
23.04.07,18:52
Smernicu si musíte špecifikovať vy, hlavne tie množstvá. Teda čo ide na účet 549 a čo do spotreby. Prečo by ste mali všetko zdaňovať? Ja dávam na škody v priemere 2 % z celkoveho obratu /aby daniari nepovedali/, nikde to neni síce napísané,ale u viacerých také tiché nepísané pravidlo. Ostatné dávam ako prirodzený úbytok a napíšem do škodového protokolu,že dlhým skladovaním a vo vašom prípade by som to asi odôvodnila tak,že technické parametre súčiastok sú zastaralé /keďže technika ide taqk rýchlo dopredu/ a tak ste sa rozhodli z dôvodu ich nepoužiteľnosti vyradiť...a daj to kludne do spotreby, teda daňový účet. Ten dôvod vyradenia je myslím pochopiteľný....;-))
betka
23.04.07,18:58
Miška, cez tvorbu opravných položiek. Nový spôsob účtovania OP je od 1.1.07
Alebo skúste predať pod cenu, ľudovo za korunu, ak by to ešte niekto kúpil.
Danila
24.04.07,07:42
Miška, cez tvorbu opravných položiek. Nový spôsob účtovania OP je od 1.1.07
Alebo skúste predať pod cenu, ľudovo za korunu, ak by to ešte niekto kúpil.Súhlasím s betkou. V tomto prípade sa nejedná zrejme o zásoby, kde môžem vnútornou smernicou stanoviť normy úbytkov. Jedná sa o zásoby, ktoré nie sú použiteľné vzhľadom k rýchlemu morálnemu opotrebeniu výpočtovej techniky. Pri inventarizácii by sa malo zistiť, že úžitková hodnota nezodpovedá oceneniu zásob v účtovníctve. Tvorba opravnej položky19- sa vytvorí k účtom účt.skupiny 50- spotrebným. Prípadne by som uverejnila aj inzerát, ako pokus o odpredaj, človek nikdy nevie....
tibor1000
17.03.12,07:20
Dobrý deň.
Ja účtujem s.r.o.,kde zostal tovar na sklade s oblečením, s.r.o. už nevykonáva činnosť, tovar si rozobrali spoločníci. Ako to môžem prosím zaúčtovať?
tovar máme na 132
mám najskor zaúčtovať úbytok: 132/504 daňový náklad
a potom - hm môže byť jednoducho 211/..... ? neviem oproti akému účtu,pohladávku asi nie,kedze to hned akoby splatili do pokladnice...
604 asi tiež nie....? ked nebude navyšena cena tovaru..
ďakujem vopred za pomoc
Dáša_
17.03.12,07:48
Dobrý deň.
Ja účtujem s.r.o.,kde zostal tovar na sklade s oblečením, s.r.o. už nevykonáva činnosť, tovar si rozobrali spoločníci. Ako to môžem prosím zaúčtovať?
tovar máme na 132
mám najskor zaúčtovať úbytok: 132/504 daňový náklad
a potom - hm môže byť jednoducho 211/..... ? neviem oproti akému účtu,pohladávku asi nie,kedze to hned akoby splatili do pokladnice...
604 asi tiež nie....? ked nebude navyšena cena tovaru..
ďakujem vopred za pomoc

firma bola alebo nebola platiteľ dph?
tibor1000
17.03.12,07:56
firma bola alebo nebola platiteľ dph?
z platcu DPH sa odhlásili v oktobri 2011
tibor1000
17.03.12,13:53
Dobrý deň.
Ja účtujem s.r.o.,kde zostal tovar na sklade s oblečením, s.r.o. už nevykonáva činnosť, tovar si rozobrali spoločníci. Ako to môžem prosím zaúčtovať?
tovar máme na 132
mám najskor zaúčtovať úbytok: 132/504 daňový náklad
a potom - hm môže byť jednoducho 211/..... ? neviem oproti akému účtu,pohladávku asi nie,kedze to hned akoby splatili do pokladnice...
604 asi tiež nie....? ked nebude navyšena cena tovaru..
ďakujem vopred za pomoc
prosííím vie mi niekto poradiť? :confused::mee:
Dáša_
17.03.12,14:05
bola vysporiadaná dph zo skladových zásob?

najskôr by som urobila faktúru do výnosov - 311/604, a potom uhradu v pokladni.
tibor1000
17.03.12,15:46
bola vysporiadaná dph zo skladových zásob?

najskôr by som urobila faktúru do výnosov - 311/604, a potom uhradu v pokladni.
ako myslíš vysporiadana DPH..?
bože to sme mali vysporiadať DPH v poslednom daňovom priznani DPH??? :confused::eek:
ono-tovar bol kúpený v Nemecku,bez DPH...
nič sme nevysporiadali dokelu.. to bude asi zle? :mad:
Dik za pomoc Daška
KEJKA
17.03.12,16:29
ako myslíš vysporiadana DPH..?
bože to sme mali vysporiadať DPH v poslednom daňovom priznani DPH??? :confused::eek:
ono-tovar bol kúpený v Nemecku,bez DPH...
nič sme nevysporiadali dokelu.. to bude asi zle? :mad:
Dik za pomoc Daška
isto zle.
ak ste mali zásoby, tak zo skladovej hodnoty ste mali odviesť daň. Teda ak ste boli platitelia podľa §4, nie podľa §7 ?
Tovar z Nemecka síce bol bez dane, ale isto ste ho samozdanili, t.j. vypočítali DPH, uviedli na výstupe ale aj hned nárokovali na vstupe t.j. odpočítali DPH.
máš dve možnosti

a/ podáš dodatočné DP DPH a zásoby dodaníš
b/ s dátumom pred zrušením registrácie zaúčtuješ zásoby ako manko, škodu - z toho sa DPH neodvádza, ale je to na hrane, napr. z ukradnutého tovaru by sa DPH odviesť muselo

a c/ je len kompromis a/ vs b/....predáš za rozumnú, akciovú cenu / nie spoločníkom/ pod skladovú cenu, tržbu nahodíš do ERP, ak sa dá spätne, podáš DDP DPH - ušetríš niečo na DPH.
Dáša_
17.03.12,16:34
ako myslíš vysporiadana DPH..?
bože to sme mali vysporiadať DPH v poslednom daňovom priznani DPH??? :confused::eek:
ono-tovar bol kúpený v Nemecku,bez DPH...
nič sme nevysporiadali dokelu.. to bude asi zle? :mad:
Dik za pomoc Daška

no, jedna vec je vysporiadanie dph zo zasob.


§ 81

(6) V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane (§ 10 ods. 1) a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná. Daň sa vypočíta zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa osobitného predpisu30) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a z ceny zásob zistenej podľa osobitného predpisu31) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia. Platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri výpočte odvodu dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou.

a druhá vec je likvidácia zásob. nemôžeš len tak jednostranne dať hodnotu zásob do nákladov. musí byť na to nejaký "dôvod". Podľa toho sa potom účtuje. Buď je to predaj, vyradenie pre poškodenie, nepredajné zásoby... V tvojom prípade by asi bol najjednoduchší predaj. Aj keď zase treba uvažovať o cene - nebala by byť výrazne odlišná od tej, za ktorú sa predávalo, ak na to nie je dobrý dôvod.
tibor1000
17.03.12,17:40
no dokelu :mee:
tá s.r.o. registračnú pokladnu nemala..
takže -a môžem vystaviť faktúru spoločníkovi-s trošku nizsou cenou
tovar bol 5208,napr. fakturu 5000 Eur bez dph
zauctujem klasicky 311/604,343
a podam dodatocne DPH..?
moze byt ,zeby to bolo takto v poriadku?
tictac7
17.03.12,18:00
no dokelu :mee:
tá s.r.o. registračnú pokladnu nemala..
takže -a môžem vystaviť faktúru spoločníkovi-s trošku nizsou cenou
tovar bol 5208,napr. fakturu 5000 Eur bez dph
zauctujem klasicky 311/604,343
a podam dodatocne DPH..?


moze byt ,zeby to bolo takto v poriadku?

..hmm, to by asi nebolo v poriadku. Preto Ti tu aj Kejka napísmenkovala - predaj NIE SPOLOČNÍKOM....
tictac7
17.03.12,18:02
tu je dôvod k môjmu predchádzajúcemu príspevku:
§22 zákona 222/2004


(8) Ak pri dodaní tovaru alebo dodaní služby osobám, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi, ktorý dodáva tovar alebo službu, je protihodnota nižšia ako trhová hodnota na voľnom trhu a príjemca plnenia nie je platiteľom alebo je platiteľom, ktorý pri tomto tovare alebo službe nemá právo na odpočítanie dane v plnom rozsahu, základom dane je trhová hodnota na voľnom trhu. Trhovou hodnotou na voľnom trhu je suma, ktorú by príjemca plnenia musel zaplatiť pri obstaraní príslušného tovaru alebo služby v tuzemsku na rovnakom obchodnom stupni ako na tom, na ktorom sa dodanie tovaru alebo dodanie služby uskutočňuje, nezávislému dodávateľovi tovaru alebo služby v čase tohto dodania za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže. Ak nie je možné zistiť porovnateľné dodanie tovaru alebo služby, trhová hodnota na voľnom trhu je
a) pri dodaní tovaru suma, ktorá nie je nižšia ako kúpna cena príslušného tovaru alebo podobného tovaru, a ak kúpna cena neexistuje, náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou príslušného tovaru v čase jeho dodania,
b) pri dodaní služby suma, ktorá nie je nižšia ako náklady na túto službu.

(9) Na účely odseku 8 osobami, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi, sú
a) fyzické osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, alebo členom štatutárneho orgánu platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, ako aj fyzické osoby, ktoré sú im priamo podriadené,
b) fyzické osoby, ktoré sú členom dozornej rady platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,
c) osoby, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia alebo kontrolujú 10 % alebo viac akcií alebo podielov platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a fyzické osoby, ktoré sú ich štatutárnym orgánom alebo členom ich štatutárneho orgánu,
d) osoby, v ktorých priamo alebo nepriamo vlastní alebo kontroluje 10 % alebo viac akcií alebo podielov platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu, a fyzické osoby, ktoré sú ich štatutárnym orgánom alebo členom ich štatutárneho orgánu,
e) osoby, ktoré sú členom platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,
f) fyzické osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu voči platiteľovi, ktorý dodáva tovar alebo službu,
g) fyzické osoby, ktoré sú osobou blízkou6ac) fyzickej osobe uvedenej v písmene a), b), c), d) alebo f),
h) právnické osoby, ktorých štatutárny orgán alebo spoločník je aj štatutárnym orgánom alebo spoločníkom platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,
i) osoby, ktoré spoločne podnikajú s platiteľom, ktorý dodáva tovar alebo službu, na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy,
j) fyzické osoby, ktoré žijú s platiteľom, ktorý dodáva tovar alebo službu, v domácnosti, 24a)
k) osoby blízke6ac) platiteľovi, ktorý je fyzickou osobou a ktorý dodáva tovar alebo službu.
tibor1000
17.03.12,18:04
..hmm, to by asi nebolo v poriadku. Preto Ti tu aj Kejka napísmenkovala - predaj NIE SPOLOČNÍKOM....
aha ok,uz som z toho celkom vystresovany,čitam to aj 3x a niečo mi ujde..
tak tam uvediem hocijakeho odberatela na tu fakturu,a hadm to mozeme dat pod nakupnu cenu 200 Eur zlava..? uf hroza s tymto.. :confused:
KEJKA
17.03.12,18:04
spriaznenej osobe musíš predať za cenú obvyklú. Teda predať nemusíš, ale DPH odviesť musíš z takej ceny.
tictac7
17.03.12,18:05
aha ok,uz som z toho celkom vystresovany,čitam to aj 3x a niečo mi ujde..
tak tam uvediem hocijakeho odberatela na tu fakturu,a hadm to mozeme dat pod nakupnu cenu 200 Eur zlava..? uf hroza s tymto.. :confused:

áno, trebárs aj meno susedovho psa....
tibor1000
17.03.12,18:40
:-)))))))
tibor1000
17.03.12,18:43
Ok,tak urobíme faktúru-na psíka nie,ale na nejakých známych,a dáme to pod cenu 200 Eur
snád nás daňováci nezožerú.. aj tak bude sankcia ze neskoré odvedenie DPH.. :(
odhlásili sa z DPH začiatkom októbra 2011
faktúru urobím 30.9.2011
k tomu dátumu zaúčtujem aj IDX 504/132, faktúru 30.9.2011 311/604,343
a bude
snád ok

ďakujem Vám moc,bez vás by som to pobabral..
Dáša_
17.03.12,18:52
Ok,tak urobíme faktúru-na psíka nie,ale na nejakých známych,a dáme to pod cenu 200 Eur
snád nás daňováci nezožerú.. aj tak bude sankcia ze neskoré odvedenie DPH.. :(
odhlásili sa z DPH začiatkom októbra 2011
faktúru urobím 30.9.2011
k tomu dátumu zaúčtujem aj IDX 504/132, faktúru 30.9.2011 311/604,343
a bude
snád ok

ďakujem Vám moc,bez vás by som to pobabral..

možno ste predali napríklad nejaký poškodený tovar, umazané oblečenie ... Alebo ste urobili akciu, výpredaj - preto ste znížili cenu a aj tak to nikto nechcel....
tibor1000
18.03.12,08:05
možno ste predali napríklad nejaký poškodený tovar, umazané oblečenie ... Alebo ste urobili akciu, výpredaj - preto ste znížili cenu a aj tak to nikto nechcel....
super,urobíme to takto
ďakujem Vám všetkým veľmi pekne
tibor1000
20.03.12,08:33
alebo-ma ešte napadlo
ak by sme urobili fakturu na zahraničného odberatela v EU
mohla by byť faktura vystavena bez DPH však?
ale faktura by musela byt vystavena v obdobi,ked sme boli platcovia DPH-aby sme nemuseli odvadzat DPH zo zasob

no a odberatel v EU by musel fakturu samozdanit..
a keby odberatel neuviedol samozdanenie v danvom priznanie DPH (musel by tiez urobit dodatocne DPH),mal by za to pokutu?
uf uf
tibor1000
01.07.12,14:18
Dobrý deň prajem,vraciam sa do starej témy-dali sme odklad daňového priznania ,do zajtra,super:eek: firma si vyrobila doklad-ktory im VRAJ danaci uznaju,o zničeni zasob,hm
takze zauctujem celu sumu 548 / 132 daňovo uznatelny naklad,bude to takto spravne?dakujem moc
veronikasad
01.07.12,14:20
Dobrý deň prajem,vraciam sa do starej témy-dali sme odklad daňového priznania ,do zajtra,super:eek: firma si vyrobila doklad-ktory im VRAJ danaci uznaju,o zničeni zasob,hm
takze zauctujem celu sumu 548 / 132 daňovo uznatelny naklad,bude to takto spravne?dakujem moc
to sa ako dá ? A dôvod ?
tibor1000
01.07.12,14:47
že boli zničene :confused: škoda na tovare na sklade
nika.sum
01.07.12,15:02
skoda je 549 - a nedanove to bude.
Anna1974
01.07.12,23:05
My sme približne 2% z obratu, napr. tovaru, dávali ako prirodzený úbytok,to sa proste stane,že sa niečo nie účelovo poškodí....a daňovo to daniari uznali...škoda,že ten účet z účtovnej osnovy zrušili...:(
KEJKA
02.07.12,08:56
My sme približne 2% z obratu, napr. tovaru, dávali ako prirodzený úbytok,to sa proste stane,že sa niečo nie účelovo poškodí....a daňovo to daniari uznali...škoda,že ten účet z účtovnej osnovy zrušili...:(
ako zrušili?
a prečo asi?
pokiaľ bola urobená smernica a 2% zodpovedali charakteru tovaru...........dá sa.
a závisí, v ktorom roku takto postupovali - vývoj ide dopredu a prístup jednej kontrolyy nemožno zovšeobecňovať.
Anna1974
02.07.12,10:22
Presne tak, je to vecou internej smernice a vecnej argumentácie pred kontrolórmi sklbenou s podloženými dôkazmi, že naozaj môže dojsť k poškodeniu toho ktorého tovaru. Ja som mala na mysli kedysi často tvorený účet manká a škody do normy a nad normu...:) Som sa zle vyjadrila..:)