tamik
23.04.07,19:36
Ahojte poraďáci

Mám takýto problem

Klient si u nás objednal prepravu do Rakuska klient je Slovák zabezpečili sme mu cez inú firmu preprava tá nám fakturuje bez DPH nakoľko preprava sa uskutočňuje v Rakúsku.Ako fakturovať klientovi zo Slovenska predpokladám že bez DPH ?
tamik
23.04.07,21:28
Nikto nevie pomôcť ?
M3G
23.04.07,22:06
Predpokladám, že firma, u ktorej ste Vy objednali dopravu, je z Rakúska, čiže Vám faktúruje bez DPH.
Avšak bez ohľadu na to je miesto dodania služby na Slovensku, t.j. pre slovenského odberateľa Vy už faktúrujete s DPH.
tamik
24.04.07,10:31
Firma prepravná je zo slovenska ale celé preprava sa uskutočňuje v rakusku tak predpokladám že táto firma nám správne účtuje bez DPH ale mi ďalej posúvame túto službu slovenskému klientovi prepravu do Rakúska.Je to v podstate trojstranný obchod.
Monika Kováčová
24.04.07,10:41
Pokiaľ je objednávateľ prepravy identifikovaný pre daň na Slovensku, a prepravu objedná pod IČ DPH SK, je prepravca identifikovaný pre daň na Slovensku (IČ DPH tiež SK) povinný fakturovať so slovenskou DPH 19%. Rovnako potom budete vy fakturovať ďalej túto prepravu svojmu slovenskému klientovi so slovenskou 19% DPH.
tamik
24.04.07,11:00
A nie je u toho prepravcu oslobodenie od DPH keď je dodanie služby v Rakúsku ?
Monika Kováčová
24.04.07,11:05
Nie, lebo pozri miesto dodania pri preprave:
§ 16

(1) Miestom dodania prepravných služieb tovaru medzi členskými štátmi je miesto, kde sa preprava tovaru začína. Ak sa prepravná služba tovaru vykonáva pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, kde sa preprava tovaru začína, je miestom dodania služby členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bola služba dodaná.


Ale upresni prosím ťa vetu: Celá preprava sa uskutočňuje v Rakúsku.
Ak ide o sprostredkovanie prepravných služieb: § 16

(6) Miestom dodania pri službe, ktorá spočíva v sprostredkovaní tovaru alebo služby, ak sprostredkovateľ koná v mene a na účet inej osoby, je to isté miesto ako miesto dodania tovaru, nadobudnutia tovaru a dodania služby, ktoré sú sprostredkované, okrem sprostredkovania služieb podľa § 15 ods. 7 a 8 a sprostredkovania služieb podľa odsekov 4 a 5. Ak sprostredkovateľ sprostredkuje tovar alebo službu pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, v ktorom je miesto dodania alebo nadobudnutia sprostredkovaného tovaru alebo služby, je miestom dodania sprostredkovateľskej služby členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu sprostredkovateľ službu dodal.
Monika Kováčová
24.04.07,11:08
A nie je u toho prepravcu oslobodenie od DPH keď je dodanie služby v Rakúsku ?
Oslobodenie od DPH musel prepravca uviesť na faktúre. Uviedol na základe čoho (§) je preprava oslobodená?
Monika Kováčová
24.04.07,11:09
Firma prepravná je zo slovenska ale celé preprava sa uskutočňuje v rakusku tak predpokladám že táto firma nám správne účtuje bez DPH ale mi ďalej posúvame túto službu slovenskému klientovi prepravu do Rakúska.Je to v podstate trojstranný obchod.

Ide o dodanie tovaru? Ak hovoríš o trojstrannom obchode, musí ísť o dodanie tovaru a nie služby.
Monika Kováčová
24.04.07,11:10
Toto je trojstranný obchod:
§ 45
Oslobodenie od dane
pri trojstrannom obchode

(1) Trojstranným obchodom sa rozumie obchod, ak

a) sa na obchode zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu, b) osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch,
c) prvý odberateľ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň,
d) tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet,
e) druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, a
f) druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň.
tamik
24.04.07,11:14
Ďakujem za rady niekedy som chaoťak hlavne v DPH zistim podrobnejšie
Monika Kováčová
24.04.07,11:16
Pozri presne objednávku prepravy, kto komu odkiaľ kam a prečo...
tamik
24.04.07,11:17
Zlatá porada díky ešte raz idem za šéfom vyžiadať podrobnejšie vysvetlenie
tamik
24.04.07,11:24
Je to preprava osôb mikrobusom cca 19 ludí ja si myslím že s DPH by nám mala táto firma účtovať len cca 4 km ostatné je oslobodené - dodanie služby je v Rakúsku Čo ty nato ?
Monika Kováčová
24.04.07,11:26
No jasnačka, preprava osôb!!! Vidíš to, samozrejme, že teraz by sme mali zistiť podľa čoho, teda odkiaľ kam:
§ 46
Oslobodenie prepravných
služieb od dane
(1) Oslobodená od dane je preprava tovaru na ostrovy a z ostrovov, ktoré tvoria autonómne oblasti Azory a Madeira, a preprava tovaru medzi týmito ostrovmi.

(2) Oslobodená od dane je doprava osôb na území tuzemska, ak ide o dopravu

a) z tuzemska do zahraničia,
b) zo zahraničia do tuzemska,
c) z miesta v zahraničí do miesta v zahraničí cez tuzemsko,
d) medzi dvoma miestami v tuzemsku, ktorá tvorí súčasť medzinárodnej leteckej alebo vodnej dopravy


A vidíš ako sme ďaleko od trojstranného obchodu?
tamik
24.04.07,11:30
No to maš tak keď ti šef povie medzi dverami jedným dychom skoro nič a ešte sa na teba pozerá ako na blba čo sa ho pýtaš Tak teda zhrniem lopatisticky
Mne prepravca účtuje bez DPH ja ďalej účtujem tretej osobe na Slovensku ako službu s DPH
Díky
tamik
24.04.07,11:42
Prosím ešte raz správne uvažujem je to tak ?
korela888
23.10.07,08:02
Dobry den,

ako je to v prípade, ak slovenský prepravca urobí zákazku (preravu tovaru) pre slovenskú firmu, ale prepraví tovar z jedného nemeckého mesta do druhého nemeckeho mesta. Je prepravca povinný fakturovať túto prepravu pre odbrateľa s DPH ??? Nakládka bola v Nemecku aj vykladka v Nemecku.

Dakujem vam za radu
emgeton
23.10.07,08:07
Miesto dodania podľa §15/3, výnimka podľa §16/1 sa nedá uplatniť.

Záver: miesto dodania služby: Nemecko.
Pravdepodobne Vám vzniká registračná povinnosť v Nemecku. Skúste si pozrieť príslušný nemecký zákon.
accad
09.07.08,09:07
Prikladám materiál, ktorý som našla na internete k doprave osôb na území Rakúska