Betka 495
24.04.07,08:37
Sídlo podnikania je v rod.dome PO - ide o s.r.o. Od roku 2007 si podnikateľ vyčlenil časť domu na kancel.priestory. Akú časť výdavkov
na plyn, elektriku a vodu si môže uplatniť do daňovo uznaných výdavkov?
Môže to byť paušál alebo percentuálne podľa rozlohy domu?
Je platiteľom DPH ale z týchto výdavkov predpokladám, že si nebude
uplatňovať DPH. Mám mu zúčtovať výdavky interným dokladom alebo aj
v skutočnosti odpísať z pokladne?
Vladimír Ozimý
24.04.07,10:28
ja by som si to vyrátal cez metre štvorcové...vystavoval by som interné doklady na základe internej smernice ktorú by som si k tomu spravil
Lion Topoľčany
24.04.07,11:17
Zaujalo ma slovné spojenie " vyčlenil si časť domu". Môj manžel SZČO má
podobný problém: našu obývačku si prerobil na pracovňu. To treba niekde
nahlásiť, alebo stačí len vypracovať internú smernicu ? Ak mi vyjde prepočtom perc.pomer energ.výdavkov napr.ročne 10.000,- na túto sumu si urobí SZČO normálne výdavkový blok z pokladne ?
betka
24.04.07,11:27
Sídlo podnikania je v rod.dome PO - ide o s.r.o. Od roku 2007 si podnikateľ vyčlenil časť domu na kancel.priestory. Akú časť výdavkov
na plyn, elektriku a vodu si môže uplatniť do daňovo uznaných výdavkov
Plyn by som rozpočítala podľa m2 domu, dom ma napr. 100 m2, a on využíva na podnikanie 20m2, t.j. 1/5 plynu, bude jeho náklad.

Elektrinu je ťažie určiť, používa ju na počítač, svieti...
V domácnosti ju používate na viacero elektrospotrebičov, kt. spotreba je vysoká, tu by som určite dala, menej ako 1/5 z prikladu.

Vodu by som stanovila podľa počtu osôb, kt žijú v RD, Ak Vás tam bývate 4, potom by som dala spotrebu vody, tiež menej ako 1/4, pretože podnikateľ využíva mimo svojej činnosti vodu aj na súkromné účely (sprcha, vaňa...-tu je vačšia spotreba v domacnosti), ošetrila by som si to v internej smernici.... prečo som použila také koef.
Môže to byť paušál alebo percentuálne podľa rozlohy domu?

Je platiteľom DPH ale z týchto výdavkov predpokladám, že si nebude
uplatňovať DPH. - nárok na odpočítanie DPH mať nebude, pretože FA chodia na FO nepodnikateľa.Ak by zašiel do príslušných spoločností a dal by si namontovať vodomer, a merač na elektrinu, prepísal by hodnoty na s.r.o., potom by nebol problém jednak s odpočítaním DPH z energií a výpočtami spotreby vody, elektriny.. Platba za hodiny tiež niečo stojí, takže si to treba zvážiť

Mám mu zúčtovať výdavky interným dokladom alebo aj
v skutočnosti odpísať z pokladne?-ak Vám dá PP s.r.o. za vyúčtovanie do ruky za spotrebu a z jej pokladne, môžete aj cez VPD, ale aj cez ID, pričom si prikladajte i doklady, kt. máte na RD od spoločností, aby ste to mali preukáz.


Nezabudnite na nájomnú zmluvu medzi s.r.o. a prenajímateľom
Betka 495
24.04.07,14:42
co sa týka nájomnej zmluvy - jedná sa o vlastný byt konateľa - bude ju
podpisovať aj ako nájomca aj ako prenajímateľ. Musí byť tak či tak?
Danila
24.04.07,14:50
co sa týka nájomnej zmluvy - jedná sa o vlastný byt konateľa - bude ju
podpisovať aj ako nájomca aj ako prenajímateľ. Musí byť tak či tak?Najomnú zmluvu podpíšu obidvaja manželia. Druhý manžel doloží prehlásenie, že súhlasí s podnikaním manžela v RD.
Betka 495
24.04.07,14:54
m2 ktoré vyčlenil na podnikateľské účely uviedol v Daňovom priznaní k
dani z nehnuteľnosti a OÚ mu vyrúbil daň. Inak nenahlasoval nikde nič, akurát si musí internou smernicou urobiť jasno v tom, koľko môže započítavať
do nákladov.
Zoltán Kovács
24.04.07,14:59
Netreba zabudnúť ale aj na vyňatie z bytového fondu. S tým súvisí aj vyššia daň z nehnuteľnosti.
Betka 495
24.04.07,15:22
vyňatie z bytového fondu? - t.j. v daňovom priznaní k dani z nehnuteľnosti
alebo je to myslené inak?
Zoltán Kovács
24.04.07,15:27
vyňatie z bytového fondu? - t.j. v daňovom priznaní k dani z nehnuteľnosti
alebo je to myslené inak?

Priestor používaš na iný účel ako bývanie, treba to nahlásiť na miestne príslušnom úrade (MÚ,OÚ). A na základe toho určia daň z nehnuteľnosti, ktorá pri priestoroch využívaných na podnikanie sú omnoho výššie.
betka
24.04.07,17:57
Prišlo mi ohľade dane z nenuteľnosti, dávam do prenájmu nehnuteľnosť, živnostníkovi, kt. tu má obchod, za m2 vychádza 100, Sk, a 1.posch.10 Sk, takže dane sú dosť vysoké....
Sinkl
01.02.08,09:33
Dobrý deň. potrebovala by som pre kamarátku poradiť. Má predajňu farby-laky a predajňa je súčasťou jej rodinného domu. Vyčlenila si na predajňu 2 izby na prízemí. Potrebovala by vedieť, či môže nejakú časť elektriny a plynu používanú na prevádzku predajne dať do výdavkov. ak áno ako to vypočíta?