kutilmix
24.04.07,09:19
Chcela by som sa spýtať, kde podať to vyhlásenie s potvrdením na príšlušný daňový úrad kde bola odvedená daň alebo mám rozumieť príšlušným daňovým úradom kde sídli občianske združenie, ktorému 2% venujem. Ďakujem.
Tweety
24.04.07,09:20
DÚ podľa bydliska daňovníka, t.j. DÚ tam, kam podľa neho patríš.
skvrnka
24.04.07,16:13
V pokynoch DR SR, odbor služieb pre verejnosť, február 2007 sa pre FO-zamestnanca píše:
"Vyhlásenie takýto daňovník predkladá miestne príslušnému
daňovému úradu podľa trvalého pobytu do 30.apríla 2007"