monyka
24.04.07,10:50
Chcela by som sa opýtať, či sa musí robiť inventarizácia pokladne daňovníka, ktorý uplatnuje paušálne výdavky. V zákone o účtovníctve som to nenašla, nie je to tam konkretne napísané v § 29 a 30. Má s tým niekto skúsenosti.
Myslím, že to nie je treba, veď je to logické. Nemá ani majetok.
Ďakujem.
Monika Kováčová
24.04.07,10:51
Daňovník, ktorý si uplatňuje výdavky % z príjmov nemá povinnosť viesť účtovníctvo, nie je účtovnou jednotkou a preto neinventarizuje svoj majetok a záväzky. Vedie len evidenciu podľa zákona o dani z príjmu.
Monika Kováčová
24.04.07,10:53
... V zákone o účtovníctve som to nenašla, nie je to tam konkretne napísané v § 29 a 30.

Dobre logicky uvažuješ a preto to ani nemôžeš z dôvodov, ktoré som uviedla v prísp. č. 2 ani nájsť v zákone o účtovníctve :)
monyka
24.04.07,11:44
§ 6 ods. 10 koniec odseku: "Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsbom je povinný viesť evidenciu o prijmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach." - toto si myslel, však?
Monika Kováčová
24.04.07,11:45
áno toto som myslela. :)
monyka
24.04.07,11:46
Ďakujem ti.