účtovníčkaMT
24.04.07,11:01
Ako mám správne zaúčtovať odvod - vyúčtovanie stravných lístkov? Máme predajňu potravím, kde prijímame stravné lístky. Tieto sú tržbou v pokladnici, ďalej ich odnášame spoločnostiam, ktoré ich predávajú a vykupujú. Vtedy robím ID s nulovou DPH na základe § 40. Spoločnosti nám spätne účtujú za svoju službu perc.čiastku. Je odnesenie stravných lístkov skutočne "dodaním bez možnosti odpočítania dane na základe §40"?:confused: