tanti
24.04.07,12:07
Chcela by som sa spýtať, ak slovenská firma platca DPH fakturuje odberatelovi tovaru (oslobodenie §43) jeho prepravu je aj táto oslobodená od dane alebo sa má fakturovať s DPH resp. si ju dodávateľ samozdaní. :(
Monika Kováčová
24.04.07,12:14
Pozri zákon o DPH § 16
(1) Miestom dodania prepravných služieb tovaru medzi členskými štátmi je miesto, kde sa preprava tovaru začína. Ak sa prepravná služba tovaru vykonáva pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, kde sa preprava tovaru začína, je miestom dodania služby členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bola služba dodaná.
(2) Na účely odseku 1 sa rozumie

a) prepravnou službou tovaru medzi členskými štátmi preprava tovaru, ktorej miesto začatia a miesto skončenia sa nachádzajú na územiach dvoch rôznych členských štátov; prepravnou službou tovaru medzi členskými štátmi je aj preprava tovaru, ktorej miesto začatia a miesto skončenia sa nachádzajú na území toho istého štátu, ak táto preprava je priamo spojená s prepravou tovaru, pri ktorej miesto začatia a miesto skončenia sa nachádzajú na územiach dvoch rôznych členských štátov,
b) miestom začatia prepravy miesto, kde sa preprava tovaru začína, neberúc do úvahy vzdialenosť prejdenú do miesta, kde sa tovar nachádza.
Vladimír Ozimý
24.04.07,12:16
pojem že dodávateľ si ju samozdaní tak to som ešte nepočul...ale paragraf 16 ods 1 hovorí ak preprava je poskytnutá osobe ktorá je identifikovaná v členskom štáte EU miesto dodania je miesto kde je identifikovaný odberateľ a ten si to samozdaní...to jest vystavujete bez DPH a odberateľ samozdaňuje
tanti
24.04.07,12:24
Ďakujem pekne za rýchle odpovede. Odpoveď som už našla aj v nasledujúcom príspevku. (asi som bola slepá pri hladaní :rolleyes:)
Pardon myslela som odberateľa, že si ju potom samozdaní.