berry
24.04.07,12:34
Chcem sa iba uistiť , či to môže byť tak
Firma "A" ktorá sa zaoberá stavebnou činnosťou prenájima osobné auta (p.p. dodávkové ) firme "B". Podľa zmluvy za každé auto 5 000,- /mesiac. Firmá "A" vystaví faktúru firme "B" za prenájom automobilov (s DPH) aj keď to nie je jeho podnikateľská činnosť. A ani v živnostensko liste nie je ako činnosť podnikania.
Môže byť? Alebo ako bude prebiehať platenie? Nemôže tam byť nejaký predpis? alebo musí byť vystavená faktúra?
V zmluve sa dohodli že platenie bude prebiehať na základe faktúry. Ale stale ma tam mýli to , že to nie je činnosťou podnikania. Tak či to tak vlastne musí byť.
Ďakujem.
betka
24.04.07,13:21
Príjmom z podnikania alebo inej SZCO je príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom, pod+a par.6 ZDP, t.j. aj prenájom