suzuka
29.01.05,07:19
Vie mi niekto poradit, aka suma urokov (fin. vynosu) pri lizingu ide do nakladov v roku 2004? Ide o lizing OA na 36 mesiacov. Celkove uroky su 29257,70 Sk. Keby sa v par. 19 ods. 3 pism. o ZDP nevypustilo slovko rovnomerne, tak s tym nemam problem. V splatkovom kalendari su uroky za kazdu splatku ine a ani ich nie je 36, len 35. Mam do nakladov zahrnut uroky tak ako su uvedene v splatkovom kalendari? Alebo ich predsa len mozem zahrnut rovnomerne?
KATKA H
29.01.05,13:29
Je potrebné zahrnúť úroky tak ako sú uvedené v splátkovom kalendári.
Nike
29.01.05,17:08
Skús toto možno pomôže:

Príklad som prepísala z DUPP 1/2005, mne to spolu s § 10a Postupov účtovania v JU pomohlo. Viac neviem pomôcť.Príklad 1:
Leasingová zmluva uzatvorená v roku 2004, doba trvania 36 mes. predmetom je osobný automobil Škoda Fabia. Splácanie mesačne, cena predmetu bez DPH 302512,60Sk, DPH pri prevzatí predmetu 57477,40 Sk, predajná (kúpna cena u nájomcu) 1000Sk, paušálny poplatok (za uzatvorenie zmluvy) 2159,94Sk, zvýšená splátka vopred 90753,78Sk, istina 211758,82Sk, úrok 27198,02Sk.


Sumu 211758,82 označenú v zmluve ako istina (súčet splátkového kalendára, ktorý predstavuje 36 lízingových splátok) ešte nemožno považovať za definitívnu odpisovú základňu, je potrebné k nej pripočítať prvú zvýšenú splátku 90753,78. Dostaneme výslednú vstupnú cenu, z ktorej budeme uplatňovať odpisy 302512,60.

Tento výsledok porovnáme s výpočtom presne podľa POSTUPOV: Najprv si vyčíslime celkovú sumu dohodnutých platieb = 36 splátok podľa splátkového kalendára 284364,- mínus-DPH 45403,20 = 238960,80 +prvá zvýšená splátka bez DPH 90753,78= 329714,58 mínus- nerealizované finančné náklady t.j. úrok 27198,02 = 302516,56 výsledná magická suma, v podstate ide o obstarávaciu cenu zistenú u prenajímateľa 302512,60. (minimálny rozdiel vznikne zo zaokrúhľovania)Táto výsledná suma sa delí 36 zaokrúhli na celé koruny a máme daňový odpis pripadajúci na kalendárny mesiac. 302512,60:36=8403,-Podľa § 26/9 ročný odpis určujeme s presnosťou na kalendárne mesiace počnúc mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania. Týmto mesiacom je ten, v ktorom sa majetok začal účtovať alebo evidovať, teda v ktorom bol poskytnutý nájomcovi v súlade so zmluvou o fin.prenájme. T.j. ak auto poskytla líz.spol. vo februári 2004, potom za rok 2004 = ročný odpis za 11 mesiacov. 8403x11=92433,-Nájomné

Podľa § 19/3o)ZDP daňovým výdavkom je aj nájomné pri finančnom prenájme len do výšky prevyšujúcej odpis uplatňovaný nájomcom podľa § 26.ods.8 rovnomerne zahrnované do základu dane počas celej doby trvania nájmu za podmienok uvedených v odseku 5.

V rámci novelizácie bolo vypustené slovo rovnomerne s tým, že do výdavkov sa nájomné premieta podľa účtovníctva.

t.j.nájomné je spravidla úrok, ktorý sa do výdavkov premietne počas doby trvania nájmu 36 mes.

V tomto prípade nájomné predstavuje 27198,02. Do výdavkov sa premietne počas doby trvania nájmu 36 mesiacov. Ak prvý resp. posledný mesiac nie je úplný, potom vyčíslime časť pripadajúcu na jeden deň a v nadväznosti na to nájomné za príslušný počet dní.
karbanová
30.01.05,20:32
Podmienka rovnomernosti je zrušená aj pre r.2004 novelou účinnou od 1.1.2005 ale tento § už platí aj pre r.2004.
suzuka
30.01.05,21:26
Dakujem vsetkym, uz mi je to jasne. Uroky dam do nakladov tak, ako ich vediem v uctovnictve, teda presne tak ako su uvedene v splatkovom kalendari. Jedinou vynimkou je decembrova splatka, ktoru musim casovo rozlisit.

Splatka 15.12. 1187,70/31*17=268,19 Sk. Je tak?

Zmluvne a havarijne poistenie vycislene v decembrovej splatke sa tusim prepocitavat nemusi lebo zaplatenie poistenia sa neberie ako preddavok.
Spravne?