aasy
24.04.07,14:20
Ahojte, neviem, ako to tu funguje, ale mám problém, na ktorý mám viac odpovedí a preto by som chcela poznať aj názor Vás poraďákov. Popíšem moju situáciu. 2 FO sú v združení, každý má svoju prevádzku a potom si percentuálne rozdeľujú príjmy a výdaje. V marci som robila daňové priznanie a vyšli mi príjmy v 1. prevádzke nad 1 500 tis. Sk a v 2. prevádzke u 2. FO pod 1 500 tis. Sk. Ale percentuálnym výpočtom mi druhá FO mala príjmy spolu nad 1 500 tis. Sk, a tak by som ich asi mala registrovať oboch na DPH...neviem, či som to už neprešvihla, keď to boli príjmy za 2006, ale rátala som to len na konci marca 2007. Dá mi DÚ pokutu, alebo musia byť plátcami DPH, ak majú príjmy aj medzi sebou, kedy si refundujú spoločné náklady? Ďakujem, dúfam, že som to popísala zrozumiteľne...
Monika Kováčová
24.04.07,14:21
Na účely registrácie DPH sa posudzujú príjmy u účastníkov združenie spoločne
Monika Kováčová
24.04.07,14:23
Registračná povinnosť
§ 4

(2) Zdaniteľné osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení3) alebo inej obdobnej zmluvy (ďalej len zmluva o združení ), sú povinné podať žiadosť o registráciu pre daň, ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahnu celkový obrat 1 500 000 Sk. Do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a obrat z ich spoločného podnikania. Zdaniteľné osoby sú povinné podať jednotlivo žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahli obrat 1 500 000 Sk. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, uzavrie zmluvu o združení s platiteľom dane, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň najneskôr do desiatich dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy.
aasy
24.04.07,14:24
chceš tým povedať, že mali byť obaja plátcovia DPH už dávno pred rokmi, keď sa ich príjmy mali spočítavať?
Monika Kováčová
24.04.07,14:26
Určite, ak dosiahli zákonom stanovený obrat spoločne. Neviem odkedy sú v združení, ale citovaný § Zákona o DPH platí od 1.5.2004 (vstupom SR do EÚ), a pokiaľ viem, o účastníkoch združenia toto platilo aj predtým, keď sa ešte sledoval obrat 750.000,- Sk za 3 mesiace.
aasy
24.04.07,14:30
no, moc si ma nepotešil...ale ďakujem ti za odpoveď, uvidím, čo na to DÚ..
Monika Kováčová
24.04.07,14:34
daj vedieť.
P.S. Je mi ľúto, že som ťa nepotešila...
aasy
24.04.07,14:38
no aspoň vidíš, že som tu ako laik...ermon...vyzerá to ako mužský rod...:-)
Určite ti dám vedieť ako to celé dopadne, ale nevidím to ružovo...ahoj
Monika Kováčová
24.04.07,14:40
aj ja som niekedy začínala, ale žiaľ, nemala som poradu. Tak to využi a študuj!!!