ANNAP
24.04.07,15:25
Mám prípad:
tovar z EU sme prevzali 6.2.2007
faktúra vyhotovená 6.2.2007
ku mne sa dostala našou vinou nie dodávateľa 29.3.2007

keď som robila daň.priznanie za február fakturu som nemala, daňová povinnosť nastala 15. kal.deň po mesiaci, v ktorom som tovar dostala, čiže
15.03.2007. / § 20 ods.1 a /
ale faktúru mám vyhotovenú 6.2.2007, daňová povińosť mé prednosť dňom vyhotovenia faktury / § 20 ods. 1 b /

čo včuľ do ktorého obdobia mám dať tuto fakturu , teraz do marca
alebo robit dodatočne do februára

poradte poradaci...
Milan Benka
24.04.07,16:19
Mám prípad:
tovar z EU sme prevzali 6.2.2007
faktúra vyhotovená 6.2.2007
ku mne sa dostala našou vinou nie dodávateľa 29.3.2007

keď som robila daň.priznanie za február fakturu som nemala, daňová povinnosť nastala 15. kal.deň po mesiaci, v ktorom som tovar dostala, čiže
15.03.2007. / § 20 ods.1 a /
ale faktúru mám vyhotovenú 6.2.2007, daňová povińosť mé prednosť dňom vyhotovenia faktury / § 20 ods. 1 b /

čo včuľ do ktorého obdobia mám dať tuto fakturu , teraz do marca
alebo robit dodatočne do februára

poradte poradaci...

Dodatočné na február.