zuzanask
24.04.07,16:52
Ak som sa stal od 1.1.07 platcom DPH mozem si odratat aj z minulych rokov nejaku DPH z majetku ktory mam odpisovany....pomernu cast?
Tweety
24.04.07,16:53
§55
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
(1) Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok
nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob.Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

(2) Platiteľ môže odpočítať daň podľa odseku 1 v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51.
zuzanask
24.04.07,17:09
no pri aute sa to neda, ale ak mam notebook medzi odpisovanim majetkom a odpis rocny je 10000 tak si mozem teraz uplatnit 1900 Sk?
Tweety
24.04.07,17:24
Kedže ho máš v majetku, tak áno. Ale dph vypočítanú zo ZD pri obstaraní, nie z odpisov.
Monikov
24.04.07,17:33
Neviem, či som to správne pochopila, ale DPH z odpisovaného majetku si musí uplatniť zo ZC nie zo ZD pri obstaraní. Myslím takto:
OC bola 40000 + 7600, v roku 2006 uplatnila odpisy 11900
teraz uplatní DPH len 7600-1900 = 5700,-- Sk a upraví zostatkovú cenu
na sumu na 30.000,-- Sk. Alebo sa mýlim?
zuzanask
24.04.07,17:35
a pri aute nemozem odratat?
a musim to odratat uz v tomto kvartali ci mozem aj v dalsom?
Monika Kováčová
24.04.07,17:40
musíš odpočítať pri registrácii, nie v ďalšom kvartáli a osobné auto nemôžeš vôbec.