Lydka R
24.04.07,20:56
Chcem Vás poprosiť o radu pri DPH.
Klient chce rozbehnúť predaj tovaru na komisionársku zmluvu. Tovar bude dodaný z Talianska a fakturovať sa bude postupne predaný tovar zhruba raz za mesiac. Ide mi o DPH, či som to dobre pochopila. Obidvaja sú platiteľmi v svojej krajine. Pri dodaní tovaru musí klient celú dodávku "samozdaniť". Daňová povinnosť vznikne 15. deň nasl.mesiaca..., keďže faktúru od talianskeho komitenta ani skôr mať nebude. (Alebo sa bude samozdaňovať až pri faktúrach, ktoré budú vystavované postupne podľa hlásenia o predaji?)
Ale ako to bude s odpočtom? Môže si odpočítať DPH naraz pri dodaní tovaru (ale nebude fa) alebo si bude odpočítavať DPH postupne, ako budú prichádzať Fa z Talianska na základe hlásenia predaja?
V Prílohe PORADCU som ešte našla poznámku, že tovar, ktorý má na sklade bude na Slovensku predávať bez DPH. A tomu už nerozumiem.:confused:
Milan Benka
24.04.07,21:24
Chcem Vás poprosiť o radu pri DPH.
Klient chce rozbehnúť predaj tovaru na komisionársku zmluvu. Tovar bude dodaný z Talianska a fakturovať sa bude postupne predaný tovar zhruba raz za mesiac. Ide mi o DPH, či som to dobre pochopila. Obidvaja sú platiteľmi v svojej krajine. Pri dodaní tovaru musí klient celú dodávku "samozdaniť". Daňová povinnosť vznikne 15. deň nasl.mesiaca..., keďže faktúru od talianskeho komitenta ani skôr mať nebude. (Alebo sa bude samozdaňovať až pri faktúrach, ktoré budú vystavované postupne podľa hlásenia o predaji?)
Ale ako to bude s odpočtom? Môže si odpočítať DPH naraz pri dodaní tovaru (ale nebude fa) alebo si bude odpočítavať DPH postupne, ako budú prichádzať Fa z Talianska na základe hlásenia predaja?
V Prílohe PORADCU som ešte našla poznámku, že tovar, ktorý má na sklade bude na Slovensku predávať bez DPH. A tomu už nerozumiem.:confused:

Môžete postupovať podľa §11a - na tomto postupe sa musíte z dodávateľom dohodnúť, ale musíte spĺniť podmienky uvedené v tomto §.
Do pozornosti dávam hlavne povinnosť vopred písomne oznámiť daňovému úradu, že v tomto osobitnom prípade ste osobou povinnou platiť daň z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného čl. štátu.

Pri tomto postupe vám bude vznikať daňová povinnosť postupne ako budete vyberať tovar z kons. skladu. Tieto výbery budú predmetom fakturácie talianskeho dodávateľa. Na základe jeho fa si potom môžete uplatniť odpočet DPH.