bobotova
24.04.07,20:45
Dobrý večer,
mám tú smolu, že mám jednu firmu v predĺžení, konateľ bol za právnikom, aten mu poradil, že ju treba dať do kokurzu. A ja teraz neviem vôbec, čo mi bude z toho vyplývať, aké povinnosti v účtovaní, a tak...
Firma je platca DPH, má 4 zamestnancov. Keď bude na nás vyhlásený konkurz, tak k tomu dňu treba zrušiť registráciu DPH? A aj dať zamestnancom výpovede? A už nebudeme môcť vykonávať žiadnu činnosť a vystavovať faktúry??
Ďakujem za všetky odpovede.
bobotova
25.04.07,20:35
To mi nikto neporadí? Prosím poraďte mi...........ďakujem.
Danila
26.04.07,05:39
Dobrý večer,
mám tú smolu, že mám jednu firmu v predĺžení, konateľ bol za právnikom, aten mu poradil, že ju treba dať do kokurzu. A ja teraz neviem vôbec, čo mi bude z toho vyplývať, aké povinnosti v účtovaní, a tak...
Firma je platca DPH, má 4 zamestnancov. Keď bude na nás vyhlásený konkurz, tak k tomu dňu treba zrušiť registráciu DPH? A aj dať zamestnancom výpovede? A už nebudeme môcť vykonávať žiadnu činnosť a vystavovať faktúry??
Ďakujem za všetky odpovede.Od návrhu po vyhlásenie konkurzu ešte uplynie dosť dlhá doba. Preštuduj si zákon o konkurze a reštrukturalizácii, ťažko dnes radiť, keď máme málo informácií. Konkurz ešte nemusí znamenať prepúšťanie a nečinnosť.