BRUSNO
25.04.07,10:02
Prosím o odpoveď či možno považovať za daňovo uznaný náklad vypísaný výdavkový pokladničný doklad fyzickej osobe alebo treba spísať dohodu o vykonaní práce? Ide len o jednorázové vyplatenie. Ďakujem
Zita5
25.04.07,10:11
Neviem o akú platbu ide a za čo sa realizuje ...... ale každý výdavok OVZ musí byť opodstatnený , to podľa mňa znamená , že musí byť podložený v Tvojom prípade nejakou zmluvou alebo niečim podobným .....musí byť preukázaný dôvod , k čomu bol ten ktorý výdavok nutný na dosahovanie príjmov .

DoVP je viazaná na ohlásenie na SP.
BRUSNO
25.04.07,10:15
Živnostník potrebuje vyplatiť fyzickú osobu, ktorá mu pomáhala pri realizácii konkrétnej zákazky - ako pomocná sila. Živnostník vystaví zákazníkovi odberateľskú faktúru na celú sumu - napr.5000,-. Z tejto sumy potrebuje vyplatiť fyzickú osobu napr.Sk 1000,-.
Tweety
25.04.07,10:17
V tomto prípade bude nákladom 5000,- uvedených na faktúre od živnostníka.
Zita5
25.04.07,10:21
V tomto prípade bude nákladom 5000,- uvedených na faktúre od živnostníka.

Majka asi si to nepochopila správne , 5000 SK bude príjem OVZ pre firmu .

Brusno ,ja by som to bola riešila cez DoVP ......alebo cez pracovný pomer na dobu určitú .
BRUSNO
25.04.07,10:25
Sk 5000,- bude živnostníkov príjem. Ale Sk 1000,-, ktorú on vyplatí fyzickej osobe za výpomoc pri montáži a vypíše mu na ne len výdavkový pokladničný doklad - to si môže dať živnostník do nákladov ako daňovo uznaný náklad?
BRUSNO
25.04.07,10:26
Obom ďakujem za pomoc. Katarína
Tweety
25.04.07,10:28
Živnostník potrebuje vyplatiť fyzickú osobu, ktorá mu pomáhala pri realizácii konkrétnej zákazky - ako pomocná sila. Živnostník vystaví zákazníkovi odberateľskú faktúru na celú sumu - napr.5000,-. Z tejto sumy potrebuje vyplatiť fyzickú osobu napr.Sk 1000,-.
Takže, ešte raz, živnostník vyplatí na základe dohody 1000.- odvedie odvody do SP na GP 0,25%, a ÚP 0,8%.
BRUSNO
25.04.07,10:36
Tweety prečo musí živnostník odvádzať tie percentá? Ide len o jednorázovú záležitosť - konkrétne - živnostníkovi pomáha kamarát pri montáži materiálu - cca.3 hodiny. Živnostník s ním môže teda spísať dohodu o vykonaní práce - len na túto konkrétnu zákazku, vyplatí kamaráta na základe pokladničného výdavkového dokladu ale MOŽE POVAŽOVAŤ TENTO DOKLAD AKO DAŇOVO UZNANÝ NÁKLAD?
Zita5
25.04.07,10:40
Tweety prečo musí živnostník odvádzať tie percentá? Ide len o jednorázovú záležitosť - konkrétne - živnostníkovi pomáha kamarát pri montáži materiálu - cca.3 hodiny. Živnostník s ním môže teda spísať dohodu o vykonaní práce - len na túto konkrétnu zákazku, vyplatí kamaráta na základe pokladničného výdavkového dokladu ale MOŽE POVAŽOVAŤ TENTO DOKLAD AKO DAŇOVO UZNANÝ NÁKLAD?

Ale to sa mýliš , Ty ak niekoho prijmeš na DoVP , tak musíš toho zamestnanca nahlásiť aj do SP a odviesť odvody tak ako píš Twetty ......


Ja nedoporučujem to vyplatiť na VPD len tak .......bezdôvodne . On jednoducho pracoval pre danú firmu " tzv.brigádne" .Tu nejde o to že to je známy ..........;)
BRUSNO
25.04.07,10:43
Tak ja už neviem ako to urobiť. Nebudem predsa kvôli 3 hodinám práce nahlasovať človeka do SP.
Tweety
25.04.07,10:43
Tweety prečo musí živnostník odvádzať tie percentá? Ide len o jednorázovú záležitosť - konkrétne - živnostníkovi pomáha kamarát pri montáži materiálu - cca.3 hodiny. Živnostník s ním môže teda spísať dohodu o vykonaní práce - len na túto konkrétnu zákazku, vyplatí kamaráta na základe pokladničného výdavkového dokladu ale MOŽE POVAŽOVAŤ TENTO DOKLAD AKO DAŇOVO UZNANÝ NÁKLAD?
AK to takto urobí, pre živnostníka to nebude daňovovo uznaný výdavok.
Zita5
25.04.07,10:49
Tak ja už neviem ako to urobiť. Nebudem predsa kvôli 3 hodinám práce nahlasovať človeka do SP.


To netreba podceňovať , kvôli trom hodinám ;) , pri prípadnej nejakej kontrole , by sa to považovalo za čiernu prácu .

Ak by ten kamarát bol tiež živnostník a mal by postačujúci predmet činnosti na ŽL na uvedenú prácu , tam by nebol problém na základe objednávky by vystavil FA a táto by sa preplatila a tým by bola aj VOZD . Ale v danom prípade to je o niečom inom .
BRUSNO
25.04.07,10:51
Aj tak obom ďakujem za čas strávený nad mojím problémov. Katarína
betka
25.04.07,11:58
Živnosť alebo Dohoda Vás ďalej nepustí, ide o vykonanie nejakej práce..a nahlásenie do SP, keby Vás chytili, čo by ste povedali...., vo Vašom prípade ide ako povedala Zitka o čiernu prácu, nešlo by o ňu iba v tomto prípade:

(príspevok č.16.)

(pomocník bude mať príležitostný príjem z tejto práce)
betka
25.04.07,12:01
Nelegálne zamestnávanie nie je, ak je pre FO, kt. je podnikateľom vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, kt. je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.
Nelegálna práca nie je, kt. vykonáva pre FO (vid vyššie...).
Ak SZČO nemá so súrodencom , manželom ..... uatvorený pracovnoprávny vzťah, teda zamestnáva bez existencie pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, nejde o nelegálne zamestnávanie, pričom musí byť splnená podmienka dochodkového poistenia.
ingridpa
25.04.07,14:21
Takže, ešte raz, živnostník vyplatí na základe dohody 1000.- odvedie odvody do SP na GP 0,25%, a ÚP 0,8%.


Dá sa použiť "Zmluva o dielo" podľa obč. zákonníka. Ak ide o jednorázovú záležitosť nie je treba zrážať daň ani nikde nahlasovať. Príjem by však mal spĺňať kritéria výšky vyplatenej odmeny, aby nepresiahol sumu stanovenú na podanie Dp. Ale ak aj prekročí, tak podá DP a vysporiada to.