ROTI
26.04.07,12:24
Ahojte, poráďáci,prosím o radu.
Firma dostala dotáciu z EÚ / schválili jej projekt/. Neviem sa ani pohnúť.
Mám viesť jedno účtovníctvo-a vrámci neho rozlišovať, čo sa týka projektu? Mám robiť účtovníctvo aj pre EÚ - všetko čo sa týka projektu
musím zvlášť účtovať.
No teraz neviem ako, či mám viesť jedno účtovníctvo a rozčleňovať v ňom všetko čo sa týka dotácie, alebo zvlášť mám pre EÚ robiť ešte jedno účtovníctvo?
Poraďte prosím, ak s tým máte niekto skúsenosti.
Prajem pekný deň.
Zita5
26.04.07,12:43
Tu prikladám Usmernenie .....
ROTI
26.04.07,13:16
Ďakujem pekne za radu, len stále neviem, či musím viesť zvlášť ešte
účtovníctvo aj pre EÚ,
lebo teraz robím jednoduché účtovníctvo pre živnostníka,
ale od kedy dostal dotáciu tak som vedená aj ako účtovník pre projekt- cez dohodu o vykonaní práce.
Náklady nám bude EÚ refundovať do výšky schválenej dotácie,aj moju mzdu na základe dohody.
Zita5
26.04.07,13:35
Vedieš jedno účtovníctvo a súviasace evidencie z ktorého bude evidnetné , že na čo a v akej výške bola bola dotácia čerpaná .Môžeš si spraviť aj členenie podrobne .Nepočula som ešte , že by sa viedli 2 účtovníctva z dôvodu dotácie .Možno niekto doplní .


Rozhodne treba preštudovať Zmluvu čo sa vyžaduje od živnostníka .
cloe
17.05.07,18:47
Prosím, chcem si len ujasniť účtovanie Dotácie v JU.
Príklad: SZČO dostal dotáciu z UP 56 tis. na prevádzkové výdavky /nie investície/. Do konca roku vyčerpal cca 40 tis.
Účtovanie: Príjem dotácie na BU 56 tis.= príjem NZD.
Nákup náradia 40 tis. = VOZD.
Preučt. dotácie na konci roku: - 40 tis z príjmov NZD
+ 40 tis príjmy OZD.
Je to tak správne?:) Ďakujem.
Marína
17.05.07,19:19
Prosím, chcem si len ujasniť účtovanie Dotácie v JU.
Príklad: SZČO dostal dotáciu z UP 56 tis. na prevádzkové výdavky /nie investície/. Do konca roku vyčerpal cca 40 tis.
Účtovanie: Príjem dotácie na BU 56 tis.= príjem NZD a zároveň v knihe záväzkov.
Nákup náradia 40 tis. = VOZD a zároveň zníženie sumy záväzku.
Preučt. dotácie na konci roku: - 40 tis z príjmov NZD
+ 40 tis príjmy OZD.
Je to tak správne?:) Ďakujem.
Je to správne + doplnený zvýraznený text.
Klik na:
Usmernenie MF SR k čerpaniu, k účtovaniu a zdaňovaniu nenávratného príspevku zo štrukturálnych fondov z rozpočtu Európskych spoločenstiev pre súkromný a verejný sektor (http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4207)
cloe
17.05.07,19:29
Ďakujem!:)