kaba
26.04.07,17:19
Dobrý deň, prosím o radu pri vyplnení tlačiva pri tomto prípade:
01./2007
preddavky na daň - 410,00 Sk
zrážková daň - 1 267,00
daňový bonus - 540,00
02./2007
preddavky na daň - 279,00
zrážkova daň - 1 324,00
daňový bonus - 540,00
preplatok z roč.zúčt. -7 812,00
neoprávnene vyplatený daň.bonus z roč.zúčt.- 2 160,00
03./2007
preddavky na daň - 427,00
zrážková daň - 1 419,00
daňový bonus - 540,00
Neviem ako v tlačive zohľadniť neoprávnene vyplatený daňový bonus
z ročného zúčtovania, ktorý sme neodviedli.
Ďakujem