ivab
30.04.07,09:30
Slovenský občan (SZČO) má zriadenú organizačnú zložku v ČR. Vyplňam akurát DP v SR, metóda zápočtu. Nie je mi však jedno jasné. Mám pred sebou potvrdenie z finančného úradu, kde je vyčíslený ZD 64877,- Kč, ktorý však nedosiahol minimálny ZD 112950,- Kč a tak sa platila daň z tohto vyššieho základu.
Já teraz neviem, ktorý ZD uviesť do slovenského DP na riadku 82.

A ďalšia nezhoda je vo výške zaplatenej dane - riadok 83, nakoľko daňová povinnosť vyšla 13548,- Kč, ale tým, že v ČR majú úľavu na dani (nie nezdaniteľné čiastky) 7200 Kč, tak sa platilo iba 6348,- Kč dane. Ktorú čiastku uviesť na r. 83?

Máte s tým niekto skúsenosť?
Vladimír Ozimý
30.04.07,09:59
započítať daň si môžete len skutočne zaplatenú v zahraničí max. do výšky dane, ktorú by ste si mohli uplatniť u nás...

čo sa týka toho daňového základu nechápem presne čo ste chceli povedať ale uvádzate predsa skutočne dosiahnuté príjmy a výdavky nie nejaký daňový zaklad podľa českých zákonov
Marína
30.04.07,10:07
Slovenský občan (SZČO) má zriadenú organizačnú zložku v ČR. Vyplňam akurát DP v SR, metóda zápočtu. Nie je mi však jedno jasné. Mám pred sebou potvrdenie z finančného úradu, kde je vyčíslený ZD 64877,- Kč, ktorý však nedosiahol minimálny ZD 112950,- Kč a tak sa platila daň z tohto vyššieho základu.
Já teraz neviem, ktorý ZD uviesť do slovenského DP na riadku 82.
Môj názor - skutočne dosiahnutý základ dane 64.877,00 Kč. To, že podľa Zákona č. 586/1992 Sb.o daních z příjmů a p.p. je určená daň z minim. VZ nie je relevatné. Do slovenského DP vpisuješ údaje z potvrdenia FÚ.
Príklad: Aj v prípade výpisu z DP pre Soc. poisťovňu uvádzaš skutočne dosiahnutý základ dane, čo ešte neznamená, že ak je nižší, nie si povinná odvádzať z minim. VZ.
A ďalšia nezhoda je vo výške zaplatenej dane - riadok 83, nakoľko daňová povinnosť vyšla 13548,- Kč, ale tým, že v ČR majú úľavu na dani (nie nezdaniteľné čiastky) 7200 Kč, tak sa platilo iba 6348,- Kč dane. Ktorú čiastku uviesť na r. 83?
Daň si môžeš započítať len vo výške odvedenej dane do štátneho rozpočtu ČR, t.z. 6.348,00 Kč.

Máte s tým niekto skúsenosť?
Odpoveď v rámci citátu.
Marína
30.04.07,10:11
započítať daň si môžete len skutočne zaplatenú v zahraničí max. do výšky dane, ktorú by ste si mohli uplatniť u nás...

čo sa týka toho daňového základu nechápem presne čo ste chceli povedať ale uvádzate predsa skutočne dosiahnuté príjmy a výdavky nie nejaký daňový zaklad podľa českých zákonov
Na výpočet dane po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí sa na r.82 uvádza úhrn vyňatých príjmov(základov dane), t.z. príjmy mínus výdavky.
ivab
30.04.07,10:30
Ďakujem za odpovede.

Ono na tom potvrdení je uvedené:

ZD 64.877,- Kč
minimálny ZD (§7c zákona 586/1992 Sb.) 112.950,- Kč
daň podle §16 13.548,- Kč
sleva na dani 7.200,- Kč
daň po uplatnení slev 6.348,- Kč

Daň ve výši 6.348,- Kč byla v termínu zaplacena.
Vladimír Ozimý
30.04.07,10:43
ale ja som reagoval na to že sa uvádza skutočné nie to čo je uvedené v ich minimálnych nejakých výmeroch alebo ako sa mám vyjadriť hehe som domotaný teším sa na prvého mája ale v podstate si rozumieme...
ivab
30.04.07,10:49
Ja chápem, ale z toho minima sa v tomto prípade vypčítava daňová povinnosť, nie zo skutočného rozdielu príjmov a výdavkov. To ma to zmiatlo.
Marína
30.04.07,12:34
Ďakujem za odpovede.

Ono na tom potvrdení je uvedené:

ZD 64.877,- Kč
minimálny ZD (§7c zákona 586/1992 Sb.) 112.950,- Kč
daň podle §16 13.548,- Kč
sleva na dani 7.200,- Kč
daň po uplatnení slev 6.348,- Kč

Daň ve výši 6.348,- Kč byla v termínu zaplacena.
Nedalo mi to a volala som na DÚ. DÚ v SR nezaujíma minim. ZD ale skutočný a tak ako som už písala, daň na zápočet skutočne odvedená do ŠR v ČR (6.348 Kč).