bučo
02.05.07,08:55
Zamestnanec išiel na pracovnú cestu v pondelok do BA o 11:50 bol tam až do utorka, v utorok ráno išiel do Viedne - Berg o 6:15, bol tam do 18:30 a vrátil sa do BA, z BA išiel v stredu opäť o 6:05 do Viedne bol tam do 18.30, vrátil sa do Ba a z BA odišiel až vo štvrtok príchod na miesto ukončenia cesty do Košic o 13:30.
Je správne účtovanie stravného:
1.pondelok 135,--
utorok 89,-- + 53,10 + 89,--
streda 89,-- + 53,10 + 89,--
štvrtok 135,--

Alebo má nárok len na:
2.pondelok 135,--
utorok a streda 2*53,10
štvrtok 135,--
DAKUJEM
Chobot
02.05.07,08:26
Zamestnanec išiel na pracovnú cestu v pondelok do BA o 11:50 bol tam až do utorka, v utorok ráno išiel do Viedne - Berg o 6:15, bol tam do 18:30 a vrátil sa do BA, z BA išiel v stredu opäť o 6:05 do Viedne bol tam do 18.30, vrátil sa do Ba a z BA odišiel až vo štvrtok príchod na miesto ukončenia cesty do Košic o 13:30.
Je správne účtovanie stravného:
1.pondelok 135,--
utorok 89,-- + 53,10 + 89,--
streda 89,-- + 53,10 + 89,--
štvrtok 135,--

Alebo má nárok len na:
2.pondelok 135,--
utorok a streda 2*53,10
štvrtok 135,--
DAKUJEM

Podľa môjho názoru, by to malo byť nasledovne.
Takže najprv čísla:
Pondelok: 135,- SKK
Utorok: 89,- SKK + 45 EUR + vreckové (5-40% zo 45 EUR)
streda: 89,- SKK + 45 EUR + vreckové (5-40% zo 45 EUR)
štvrtok: 135,- SKK

Teraz argumenty:

Keďže ide o kombinovanú cestu tuzemskú aj zahraničnú, má nárok na náhrady aj v SKK aj v ZM.

Považujem to celé za jednu služobnú cestu. Je to dôležité preto, lebo v utorok aj v stredu bol prerušovane na SK aj v AT. Pretože teda ide o jednu SC, strávil na SK spolu 11:45 hod. a v AT 12:15 hod. Nárok v AT je v prásme nad 12 hod, t.j. 45,- EUR. Na SK je to pásmo pre TSC 12-18 hod., teda náhrada je 89,- SK

Trochu odbočím - keby to boli dve alebo viaceré cesty, tak by výpočet náhrad bol inakší. Mal by nárok na náhradu za každú cestu osobitne, tak ako si to vypočítal v 1. alternatíve. Uvediem to na príklade 2 ciest napr. vodiča:
1. cesta - 00:00 - 6:15 (BA-Wie), 6:15 - 18:30 (Wie-BA)

zároveň by ho vyslali na ďalšiu tuzemskú cestu, ktorá by trvala 18:30 - 24:00.

Potom za prvú cestu by mal nárok 89,- SKK, 45,- EUR + vreckové (5-40% zo 45,- EUR)
a za druhú cestu by mal opäť nárok 89,- SKK.

V našom prípade to je ale asi jedna cesta, preto si myslím, že mu patria náhrady tak ako som uviedol najprv.

Streda je tak isto ako v utorok a vo štvrtok strávil na ceste 13,5 hodiny, preto nárok bude 135,- SKK, ako si správne uviedol.
bučo
07.05.07,04:26
Dakujem za radu, ale neviem či to mám takto posudzovať, lebo mám nejake materiály zo školenia kde je príklad len na slovenskú prac. cesty ktorá trvala dva dni jeden deň 6 a druhý deň 5:20 a časy sa nespočítavajú lebo v každom dni to bolo viac ako 5 hodín, čiže má nárok za každý deň 89-, len neviem čo s tým ked to bolo prerušené tou zahraničnou prac. cestou?
Dakujem
Chobot
07.05.07,06:02
Dakujem za radu, ale neviem či to mám takto posudzovať, lebo mám nejake materiály zo školenia kde je príklad len na slovenskú prac. cesty ktorá trvala dva dni jeden deň 6 a druhý deň 5:20 a časy sa nespočítavajú lebo v každom dni to bolo viac ako 5 hodín, čiže má nárok za každý deň 89-, len neviem čo s tým ked to bolo prerušené tou zahraničnou prac. cestou?
Dakujem

To je v poriadku, že v tom príklade to máš tak uvedené, pretože treba vychádzať z nasledovného paragrafu zákona o cest. náhradách:

"§5 ods. 1
(1) Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma"

Takže ak náhrady rátame podľa dní, v príklade mu za prvý deň patrí náhrada pre pásmo nad 5 hodín a rovnako aj za druhý deň.

V tvojom prípade ale išlo o dva časové úseky v priebehu jedného dňa a keďže náhrady sa počítajú za dni, v ten deň treba tie úseky spočítať, aby si zistil, koľko hodín bol na ceste v ten deň.

Ako som predtým uviedol, treba však rozlišovať, keby v jeden deň išlo o viacero služobných ciest, vtedy sú pravidnlá iné - poskytuje sa náhrada za každú cestu osobitne.