Marcela16
02.05.07,22:03
Potrebujem poradiť, aj napriek tomu, že sa táto téma už možno rozoberala na porade viackrát. V mesiaci apríl bola vystavená preddavková faktúra a zároveň došla úhrada preddavku. Tovar sa bude vyskladňovať v máji. Takže koncom apríla urobím faktúru na prijatú zálohu s vyčíslením DPH a v máji ďalšiu faktúru o dodaní tovaru s odrátaním preddavku (takže tam bude nula, keďže výška preddavku sa rovná sume tovaru)? Je to tak správne, alebo sa to dá nejako zjednodušiť?
Vianocka
02.05.07,20:14
S dátumom zo dňa príjmu preddavku, ktorý vám bol uhradený na základe zálohovej faktúry, treba vystaviť daňový doklad k tejto uhradenej zálohe vo výške prijatej zálohy s rozpisom sumy na základ dane a DPH.
V deň dodania tovaru, t.j. splnenia dodávky sa vystaví faktúra (vyúčtovacia) s rozpisom na základ dane a DPH, na ktorej sa odpočíta prijatá záloha (tiež z rozpisom na základ dane a DPH). Pokiaľ, ako píšete, bude dodávka vo výške prijatého preddavku, k úhrade ostane nula.
evina
02.05.07,20:25
Potrebujem poradiť, aj napriek tomu, že sa táto téma už možno rozoberala na porade viackrát. V mesiaci apríl bola vystavená preddavková faktúra a zároveň došla úhrada preddavku. Tovar sa bude vyskladňovať v máji. Takže koncom apríla urobím faktúru na prijatú zálohu s vyčíslením DPH a v máji ďalšiu faktúru o dodaní tovaru s odrátaním preddavku (takže tam bude nula, keďže výška preddavku sa rovná sume tovaru)? Je to tak správne, alebo sa to dá nejako zjednodušiť?

nakoľko ide o prelom mesiacov nedá sa to zjednodušiť. V apríli odvedieš DPH s daňovou povinnosťou = deň prijatia platby a v máji bude vystavená konečná faktúra s odpočtom DPH.
jenny7
03.05.07,06:13
A čo ak napr. by bol takýto prípad? - úhrada prijatá 28.4.2007, tovar sa dodá do 15dní od prijatia úhrady na účet, takže faktúra s tovarom pôjde 4.5.?? Faktúru vystavím s dátumom 4.5., daň.povinnosť dám 28.4.2007 a faktúra bude vyúčtovacia, čiže hodnota faktúry bude 0,-Sk.
Tweety
03.05.07,06:17
Bude to správne.
jenny7
03.05.07,06:21
Vav, ďakujem za rýchlu odpoveď. Dátum odpočtu dám tiež toho 28.4., je to tak správne?
Tweety
03.05.07,06:23
Vav, ďakujem za rýchlu odpoveď. Dátum odpočtu dám tiež toho 28.4., je to tak správne?
Ak budeš vystavovať fa ty, tak to nie je odpočet dph, ale tvoja daňová povinnosť k 28.4.
jenny7
03.05.07,06:31
Ach jo, asi som sa ešte nezobudila:D jasné, že to bude len daň.povinnosť! Takže to mám dobre, díky Majka za upresnenie, pekný deň:)
evina
03.05.07,06:52
Mne osobne je stále známa táto dikcia zákona:

§ 71 Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku1/ Pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru a predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak v kalendárnom mesiaci vznikne platiteľovi daňová povinnosť prijatím jednej alebo viacerých platieb a zároveň aj dodaním tovaru alebo dodaním služby, na ktoré prijal jednu alebo viac platieb, môže platiteľ vyhotoviť jednu faktúru, a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti vzťahujúcej sa na toto dodanie tovaru alebo dodanie služby v tomto kalendárnom mesiaci. Platiteľ nie je povinný na účely dane vyhotoviť faktúru, ak ide o tovar alebo službu, ktorá je dodaná s oslobodením od dane podľa § 28 až 42.

To pre mňa znamená vystavenie dvoch faktúr na prelome mesiacov- na základe prijatej platby a následne podľa dodania tovaru. Pred časom sme hovorili o tom tu:

http://www.porada.sk/t9455-p4-datum-vystavenia-fa-a-datum-dodania.html#post92905

Viem, že sa diskutovalo ešte aj po tomto príspevku neviem však teraz nič nájsť.
Zmenilo sa niečo v tomto prípade pri vystavovaní dokladov na prelome mesiacov pri dodaní tovaru v tuzemsku, lebo ja o tom neviem?... Ďakujem
ALBO
03.05.07,12:40
A čo ak napr. by bol takýto prípad? - úhrada prijatá 28.4.2007, tovar sa dodá do 15dní od prijatia úhrady na účet, takže faktúra s tovarom pôjde 4.5.?? Faktúru vystavím s dátumom 4.5., daň.povinnosť dám 28.4.2007 a faktúra bude vyúčtovacia, čiže hodnota faktúry bude 0,-Sk.

Váš prípad sa mi zdá presne taký istý ako ten vyššie. Takže k vystavite Fa (daňový doklad k vopred prijatej platbe) s dátumom DP 28,4. Keď dodáte tovar v máji tak vystavíte vyúčtovaciu Fa s dátumom 4,5, pričom rozdiel v dani bude 0 (ke´dže záloha bola 100%).
Tá Fa viažuca sa k prijatej platbe mi poslúži na zaúčtovanie DPH a uplatnenie odpočtu(mne ako odberateľovi), tá vyučtovacia na zaúčtovanie nákladu a ten mám až v máji.