JDM
03.05.07,08:20
Dopravnej spoločnosti poslal odberateľ služby faktúru na sumu 12.000,-- Sk za neodovzdané palety pri uskutočnení prepravy. Zaúčtovali by ste to ako náklad na 582 alebo 589? Ďakujem.
Tweety
03.05.07,06:22
AK to fakturoval ako škodu, dala by som to na 549.