S.Ch.
03.05.07,10:23
Dobrý deň, sme s.r.o. so sídlom v SR. Vlastníme nákladné motorové vozidlo a máme povolenie na vykonávanie vnútroštátnej aj medzinárodnej dopravy. Plánujeme vykonávanie dopravných služieb v ČR. Podľa Zmluvy o zadmedzení dvojitého zdnenia s ČR nám vznikne stála prevádzkáréň v ČR, ak budeme tieto služby v ČR vykonávať dlhšie ako 6 mesiacov (chápem to správne?). To neplatí ak ide o medzinárodnú dopravu. Chcem sa sptýtať, či mi niekto nevie poradiť či sa za medzinárodnú dopravu považuje aj to keď naším nákladným autom v rámci ČR nakladáme tovar na žel. vagóny, ktoré daný tovar vyvezú z ČR do Rakúska alebo inej krajiny EÚ? Sme vlastne jeden článok v reťazci medzinárodnej dopravy.
Ak takáto doprava nespadá do medzinárodnej dopravy, vie mi niekto poradiť s registráciou v ČR? Musíme viesť účtovníctvo podľa českého dáňového zákonu? A čo naši zamestnanci - šoféri, treba za nich odvádzať preddavky na daň v ČR aj keď majú slovenského zamestávateľa? Má s tým niekto skúsenosti? Ďakujem za všetky odpovede.
Vladimír Ozimý
03.05.07,09:18
a plánujete máť tam stálu prevádzkareň? to jest budete tam tie dopravné prostriedky niekde parkovať?...
potom vám vzniká automatický stála prevádzkareň, v prípade ak len vykonate prepravu z krajiny do krajiny na základe objednávky ale dopravné prostriedky využívate a parkujete v SR tak tam vám nevznikne stála prevádzkareň. čo sa týka zamestnancov pokiaľ vykonávajú prepravu sú normalne zamestnaný na základe podmienok platných v SR nie v ČR to by ste museli zamestnávať zamestnancov v stalej prevádzkarni. čo sa týka prepravy a DPH vzťahuje sa na to český zákon keďže preprava spadá pod ten štát kde sa preprava tovaru začína, to jest mali by ste sa registrovať v ČR a v prípade ak to vykonávate v rámci EU potom ak to dodávate osobe registrovanej pre IC DPH v inej členskej krajine pôjde podľa mňa o samozdanenie aj v rámci zákona českého ale to len sa domnievam...
S.Ch.
03.05.07,10:40
Ďakujem za odpoveď.
Stálu prevádzku v ČR nemáme a najjednoduchšie by bolo keby sme ju mať ani nemuseli. Preto ak by naša činnosť spadala pod "medzinárodnú dopravu" podľa zmluvy o zam. dvoj. zdanenia, nie sme povinní zriadiť si stálu prevádzku v ČR. Tým by bolo pre nás všetko jednoduchšie - odpadli by nám starosti s registráciou a následné povinnosti s tým spojené.
S DPH je to tak ako píšete, zdaňuje príjemca služby.