Žabinka
03.05.07,10:27
Dobrý deň všetci. Sme platcami DPH, dovážame ojazdené vozidlá z Hol. od platcu DPH. Obaja sme obchodníci s ojazd. autami. Zdaňujem podla §66 rozdiel. Môj problém spočíva v tom, ako to v PÚ zaúčtovať?
Príklad: Nákup 100000 Sk 504xxx/321. Predaj 110000 Sk 311/604xxx. DPH vyrátam z rozdielu, čiže základ dane je 10000, DPH 1596,60 SK.
Mám MRP WIN. Keďže na doklade nemôžem vyčísliť DPH, postupujem tak, že najprv kupujúcemu vystavím faktúru v celkovej sume 110000 Sk (mimo DPH). Túto fa ale nezaradím do účtovníctva, no urobím v programe opravu faktúry nasledovne: 108403,40 Sk 311/604xxx
1596,60 Sk 311/343xxx
Celková suma je teda 110000 Sk. Neviem to vyriešiť ináč, lebo len týmto spôsobom sa mi to ukáže správne v daň. priznaní DPH, ktorý si vytlačím z MRP. Skúste sa nad tým prosím niekto zamyslieť. Všetkým vopred ďakujem.
Jana Acsová
03.05.07,11:21
Robíte to dobre (v rámci využitia softvérových možností).

Pripomienky uvediem v texte Vášho príspevku.
Jana Acsová
03.05.07,11:37
Dobrý deň všetci. Sme platcami DPH, dovážame ojazdené vozidlá z Hol. od platcu DPH. Obaja sme obchodníci s ojazd. autami. Zdaňujem podla §66 rozdiel. Môj problém spočíva v tom, ako to v PÚ zaúčtovať?
Prosím skúste rozlíšiť pojem "zaúčtovať" s pojmom "vystaviť faktúru" a "zaevidovať do evidencie podľa § 70 ZDPH". Všetko sú rozdielne pojmy a všetky záznamy slúžia inému účelu:
- zaúčtovanie je spojený so zápisom do účtovných kníh, kontáciou účtovného dokladu ...
- vystavenie faktúry ... plní svoj účel pri plnení si povinnosti, kedy faktúra napríklad nesmie obsahovať vyčíslenú daň z pridanej hodnoty, ale odvolávku na použitie § 66 ZDPH,
- zaevidovanie do evidencie podľa § 70 je spojené s použitím príslušného kódu, ktorý umožňuje program MRP a je nevyhnutný pre správne premietnutie do záznamov, ako aj pre správne vyhotovenie priznania k DPH.

Príklad: Nákup 100000 Sk 504xxx/321. Predaj 110000 Sk 311/604xxx. DPH vyrátam z rozdielu, čiže základ dane je 10000, DPH 1596,60 SK.
Mám MRP WIN. Keďže na doklade nemôžem vyčísliť DPH, postupujem tak, že najprv kupujúcemu vystavím faktúru v celkovej sume 110000 Sk (mimo DPH). Túto fa ale nezaradím do účtovníctva, no urobím v programe opravu faktúry nasledovne: 108403,40 Sk 311/604xxx
1596,60 Sk 311/343xxx
Celková suma je teda 110000 Sk.Nedá sa to inak, nakoľko, pre obchodného partnera vyčísľujete faktúru, ktorá sa nedá osobitne v programe MRP vystaviť iným spôsobom, ale pre účely záznamov to potrebujete dostať s príslušným kódom vo výške rozdielu medzi predajnou a kúpnou cenou. Preto pre obchodného partnera vystavíte faktúru s kódom 19 - netýka sa DPH. Lenže následne urobte opravu, ale kódu a položiek faktúry a to tak, že celá faktúra bude mať kód 10 a položky budú vyčlenené na:
- 19 % DPH časť týkajúca sa rozdielu medzi predajnou a kúpnou cenou,
- mimo DPH časť týkajúcu sa nezdaňovanej časti predajnej ceny. Z účtovného hľadiska Vám to následne pri zaúčtovaní prenesie ako dve položky so správnym vyčíslením dane z pridanej hodnoty.
Žabinka
04.05.07,06:32
Ďakujem veľmi krásne, tak to aj robím, len som sa potrebovala uistiť.
horka
04.05.07,06:39
Podla mna vo fakture v položke č. 1 das sumu bez DPH a sadzbu DPH neuvedies a do druheho riadku som ja osobne davala navysenie ceny a tu som rozpočítala na základ a DPH.
monikago
30.09.10,08:01
ahojte, chcem sa aj ja spýtať k tejto problematike ojazdených áut

- mi ideme predčasne ukončiť leasing, auto má cez leasingovku (uplatnený osobitný predpis §66) nadobúdaciu cenu 12,613,69, so všetkými náležitosťami (finančná činnosť, poplatky) mala byť cena auta 14.105,67 Eur, auto malo byť splatené v 3/2010, teraz za predčasné ukončenie budeme platiť 1830,- EUR

Moja otázka znie, aká bude teraz pre nás vlastne kúpna cena auta, viete mi poradiť, aby som si potom vedela vypočítať rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou pre účely DPH a ešte by ma zaujímalo ak to je, keď by bola predajná cena nižšia ako kúpna, počíta sa aj vtedy DPH.

Ďakujem za odpoveď.
Luba
01.10.10,17:17
1/ Keď malo byť auto splatené v 3/2010, teraz sme v 09-10/2010 a ty píšeš o predčasnom ukončení - to je nejaké divné z časového hľadiska, nie?
2/ Leasing sa bude predčasne ukončovať na Vašu žiadosť?
3/ Tých 1830,- za predčasné ukončenie je čo? Máš na to nejaký doklad od leasingovky? Je to kúpna cena auta? Je to ušlý zisk leasingovky? Je to poplatok? Alebo všetko dokopy? Na kúpnu cenu auta by si mala dostať faktúru, aj na poplatok za predčasné ukončenie. Čo máš zatiaľ k tomu ukončeniu?
4/ Ako to myslíš - "aby som si potom vedela vypočítať rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou pre účely DPH" ? Vy potom chcete to auto ďalej predať?
monikago
11.10.10,06:13
1/ Keď malo byť auto splatené v 3/2010, teraz sme v 09-10/2010 a ty píšeš o predčasnom ukončení - to je nejaké divné z časového hľadiska, nie?
2/ Leasing sa bude predčasne ukončovať na Vašu žiadosť?
3/ Tých 1830,- za predčasné ukončenie je čo? Máš na to nejaký doklad od leasingovky? Je to kúpna cena auta? Je to ušlý zisk leasingovky? Je to poplatok? Alebo všetko dokopy? Na kúpnu cenu auta by si mala dostať faktúru, aj na poplatok za predčasné ukončenie. Čo máš zatiaľ k tomu ukončeniu?
4/ Ako to myslíš - "aby som si potom vedela vypočítať rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou pre účely DPH" ? Vy potom chcete to auto ďalej predať?


1/ oprava - mám tam chybu, leasing mal končiť 3/2011
2/ áno leasing sa ukončuje na našu žiadosť, auto sa predáva
3/ faktúru ešte nemám, mala by prísť tento týždeň, zatiaľ mám len návrh kalkulácie
- nedoplatok z hodnoty /odkup/ 1660,-
- odúročený ušlý zisk 16,88
- poplatok za predčasné ukončenie 196,95
Spolu 1873,83
4/ áno, auto sa 1.10. predalo za 2.000 Eur

ten ušlý zisk je možné dať do prev. réžie? alebo je to nedaňový náklad?
Luba
11.10.10,11:13
Takže:
Kúpna cena bude tých 1660,-. Prečo ťa ale zaujíma rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou z hľadiska DPH? Si obchodník s použitým tovarom a smeruješ k uplatneniu §66 pri predaji? Auto je M1 alebo N1?
Ušlý zisk je náhrada škody leasingovky, zrejme to budeš mať iba vo finančnom vysporiadaní, pre teba by to podľa mňa nemal byť daňový náklad. Ale pre istotu ešte pohľadaj niekde na porade, iste sa to tu už kdesi preberalo.
monikago
11.10.10,11:32
Takže:
Kúpna cena bude tých 1660,-. Prečo ťa ale zaujíma rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou z hľadiska DPH? Si obchodník s použitým tovarom a smeruješ k uplatneniu §66 pri predaji? Auto je M1 alebo N1?
Ušlý zisk je náhrada škody leasingovky, zrejme to budeš mať iba vo finančnom vysporiadaní, pre teba by to podľa mňa nemal byť daňový náklad. Ale pre istotu ešte pohľadaj niekde na porade, iste sa to tu už kdesi preberalo.


ďakujem za odpoveď, aj som si myslela, že ten ušlý zisk lízingovky bude nedaňový
a tá DPH, to som si ja zle vysvetlila, že keď si lízingovka pri predaji použila §66, tak sa to automaticky týka aj nás a predaj môžme realizovať bez DPH, ale už viem, že normálne kúpnu cenu treba zdaniť, keďže sme platci DPH
Luba
12.10.10,16:26
Áno, pri predaji DPH 19%.