kacena26
03.05.07,12:59
Ahojte chcem sa uistit či jednám správne.
nasím zamestnancom sme zakupili vstupenky na spol. akciu - koncert.
no bohužial nenáme potrebnú sumu na soc.fonde a asi ani do konca roka nebudeme mať.
zauctujem tento prípad ako nedanový náklad a ako pripočitateľnú položku k základu dane 2007 518/321 alebo 513/321?
vopred dakujem
Tweety
03.05.07,11:02
Je to pripočítateľná položka k ZD a zdaniteľný príjem pre zamestnanca. Môžeš to nechať na 513.
kacena26
03.05.07,11:07
Dakujem fa na vsupenky bola vystavená bez DPH takze nemusím zamestnancom nič zdanovať alebo ako?
Tweety
03.05.07,11:16
Cena vstupenky je predmetom dane zo ZČ u daňovníka- zamestnanca.
kacena26
03.05.07,11:21
takze zamestnancovi zdanit vo vyplatach ale co ak niekolko vstupeniek dáme nášnu obchodnému portnerovi ako reprezentacné vtedy sa nic nikomu nezdanuje.však?
pekný den...
Tweety
03.05.07,11:24
Nie, nemáte to komu zdaniť, vtedy to bude čisto iba nedaňovým nákladom spoločnosti.
IVEB
10.05.07,06:45
Vstupenky , ktoré preplatí zamestnávateľ zamestnancovi je nepeňažný príjem, platí sa z nich daň , ale vstupuje aj do vymeriavacieho základu na SP?
ZP predpokladám , že nie , ale ako je to SP ?
IVEB
10.05.07,07:43
Ospravedlňujem sa , ale nikto mi nepomôže?
Tweety
10.05.07,08:14
Vymeriavací základ zamestnanca je
príjem zamestnanca za vykonanú prácu, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu a funkčný plat zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny, zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí a zahraničného spravodajcu Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, určený v slovenskej mene pred jeho rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu,
príjem zamestnanca, ktorý nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb preto, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia,
náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie, náhrada mzdy za sviatok, náhrada mzdy pri prekážkach v práci podľa osobitného predpisu, náhrada mzdy plynúca z neplatného skončenia pracovného pomeru.
Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahŕňa odstupné, odchodné, cestovné náhrady, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie do výšky 3 % hrubých ročných príjmov zamestnanca, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca podľa osobitného predpisu, príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely, odmeny podľa osobitných predpisov v oblasti priemyselných práv, odmeny vyplácané pri pracovných jubileách a životných jubileách, odmeny pri odchode do starobného dôchodku a plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení, plnenia poskytnuté zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru a náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Prevzaté zo stránky SP.